Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Életrjaz, arckép

/ ÉLETRAJZ, ARCKÉP 431 8150. BARCSÄY Jenő /1900- / festőművész. Életr. Csapó György: Született 1900-ban. "Nem érzem, hogy festészetem befejezett volna" = M. Nemzet 1982. febr. 25. p. 4.; "Költészet és valóság". = Életünk 1982. No 11. p. 1033-1038. Arck. Rózsahegyi György: Skalpok és tró­feák. 150 kortárs karikatúra. (Bp., 1982.) Ç. 11. B 741/44 R. 8x12 cm.; :B. J.3 = Új írás 1982. No 9. Hátsó borító. F. 16x24 cm. Időskori képe. Martsa Alajos felv.; CB. J. arcképe.: = N. Nachr. 1982. szept. 11-12.p. 7. F. 10x16 cm. Molnár Edit felv. 8151. BÁRDOS Lajos /1899- / zeneszerző, kar­nagy. Arck. Rózsahegyi György: Skalpok és tró­feák. 150 kortárs karikatúra. (Bp., 1982.) p. 10. B 741/44 R. 8x12 cm. 8152. BARI Károly /1952- / költő. Életr. Mezei András: Megkérdeztük B. K.-t milyennek látja B. K.-t? = M. A. : Meg­kérdeztük __ Bp., 1982. p. 17-23. 8-126013 8153. BARNA Ignác /1822-1894/ költő, műfordí­tó , fogorvos. Életr. Szállási Árpád, dr.: Orvosok am. Írod.-ban Földi Jánostól napjainkig. = Orv. Hetil. 1982. No 38. p. 2367-2373. 8154. BÁRÓ Anna színművésznő. Arck. Művészek főzőkanállal. Bp., 1981. p. 48. B 927/449 F. 6x8 cm. Időskori ké­pe. 8155. BAROSS Gábor /1848-1892/ politikus, miniszter. Arck. B. G. a "vassminiszter". = Kövér György: Iparosodás agrárországban. Bp., 1982. p. 25. B 609/3 M. repr. 7x9 cm. Würbell litográfiája.; Varga Dcmokos-Csa- ba József: Vér és arany. (Bp., 1982.) p. 118. Bq 943/1134 F. 8x9 cm. Időskorú ké­pe. 8156. BAROSS Gábor /1930- / karnagy. Életr. Földes Károly: Beszélgetés B. G. karnaggyal. = Esti HÍrl. 1982. máj. 14. p. 2. 8157. BARÓTI Dezső /1911- / irodalcmtörtér nész. Életr. Bíró Ferenc: B. D. hetven éves. = írod. tört. Közi. 1982. No 5-6. p. 719- 720. Tudományos munkásságának méltatása. 8158. BARÓTI Géza /1914- / író, újságíró. Életr. Bende Ibolya: Beszélgetés B. G.- val. = M. Sajtó 1982. No 4. p. 13-14.; Császár Nagy László: A jelenlét kényszere. = M. Hírek 1982. No 20. p. 20. Arck. M. Sajtó 1982. No 4. p. 13.; M. Hírek 1982. No 20. p. 20. F. 3x3 cm. 8159. BARÓTI la jós /1914- / labdarúgó, ed­ző. Életr. Várkonyi Sándor: B. L. 111. = Nép­sport 1932. dec. 20. p. 3. 8160. BÁRSONY Rózsi /1909-1977/ színművész­nő. Életr. Rátonyi Róbert: B. R. 111. = Négy Évszak 1982. No 6. p. 34-36. Pálya­futása. 8161. BARTA István /1910-1978/ egyetemi ta­nár, akadémikus. Életr. B. I. = A BME Évkve 1978/79. Bip., 1981. p. 42. B 378/264 Arck. Uo. p. 42. F 4x5 cm. Középkorú képe. 8162. BARTA János /1901- / irodalomtörté­nész . Életr. Katona Ádám: Az irodalmi értékek védelmében. = Korunk 1982. No 1. p. 24- 30. 8163. BARTALUS Ilona /1940- / tanár, karve­zető. Életr. Feuer Mária: A pálya szép__111. = Új Tükör 1982. No 50. p. 10. Pályafutá­sa , tervei, az énektanítás helyzete. ; Lintner Sándor: Kodály szellemében. 111. = M. Hírek' 1982. No 24. p. 12. Arck. M. Hírek 1982. No 24. p. 12. F. 8x11 cm. ; p. 12. F. 8x11 cm.; Új Tükör 1982. No 50. p. 10. F. 11x23 cm. Farkas Tamás felv. 8164. BARTALUS István /1821-1899/ zenetörté­nész, népdalgyujtő. Arck. Szabó Helga: Néptanítók 2. = Muzsi­ka 1982. No 8. p. 38-44. M. repr. 7x8 cm. Középkorú képe. 8165. BARTHA Dénes /1908- / zenetudós, egye­temi tanár. Arck. Muzsika 1982. No 1. p. 16. F. 9x 14 cm. 8166. BARTHA Tibor /1912- / püspök. Életr. Ottlyk Ernő: Az emberiség békéjé­ért és az egyház egységéért. = Teol. Szle 1982. No 3. p. 130-132. Szerepe a Keresztény Békemozgalomban Bp.-en. 8167. BARTÓK Béla /1881-1945/ zeneszerző. Életr. Hegyi Béla: B. nyarában. = H. B.: Alkotó időszakok. Bp., (1982.) p. 30-55. B 923/544;Benany Sándor: Hárman a magyar pantheonból. Beszélgetés B. B.-val. = É- let és írod. 1982. No 42. p. 7.; Fodor András: B. és a magyar költők. = Négy

Next

/
Oldalképek
Tartalom