Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Kultúra

300 KULTÚRA 5587. [SZVJATOSZLAV Richter Budapesten. ] lan. Várnai Péter: Sz.R. Budapesten.= M.Hírl.1982.szept.15. p.6.; Borankay Antal: Koncert krónika. = Muzsika 1982. No 11. p.32-33. 5588. RENDHAGYÓ ének-zene órák a Bartók­éul ékházban . = Népszabadság 1982. szept .18. p.9. 5589. GESZTI Margit: "A mieinknek egy ki­csivel jobbnak kell lenniük." 111.= M. Ifj.1982.No 38. p.20-21. Beszélgetés a M.Hanglemezgyártó Váll. ig.-jával. V., Vörösmarty tér 1. 5590. A HELSINKI Ifjúsági Vonószenekar Bu­dapesten^ M.Ifj. 1982.No 38. p.2. Programjának előzetes ism.-se. 5591. [POLLINI budapesti hangversenye.] Ism. Kocsis Zoltán: P. hangversenye. 111.= Mozgó Világ 1982.No 9. p.62- 63. Kovács Sándor: P. hangversenye. 111.= Mozgó Világ 1982.No 9. p.60-61.; Wil­helm András: P. hangversenyei Mozgó Világ 1982.No 9. p.61-62. 5592. KÉVBÍRÓ Tamás: Egy fesztivál tanulsá­gai.= M.Nanzet 1982.szept.21. p.5. A Népstadion kertjében rendezett count­ry találkozó tapasztalatai. 5593. KISS Lajos: Abschiedkanzert auf der Orgel der Matthiaskirche. 111.= Bp.Rund­schau 1982.No 40. p.9. Kovács Endre organamüvész koncertje. Az orgonát egy évig renoválják. 5594. ZQLTAI Dénes: Napló jegyzetek oda és vissza.= Muzsika 1982.No 10. p.1-7. Milyen hatással volt Kodályra a Wesse­lényi u.-i polgári isk. VII., W.u.38. 5595. LÉVAI, András: Die Wiener Sängerkna­ben in Budapest. 111.= N.Nachr.1982.okt. 5. p.3. A bécsi kórus vendégszereplése a Zene- akadémián. 5596. GASTAUFTRITT des Budapest Chores. = Bp.Rundschau 1982.No 41. p.7. A Bp. Kórus vendégszereplése az NSZK- ban. 5597. SÁNTA György: Támogatott szerzők.111. = Magyarország 1982.No 41. p.26. 1981-ben megalakult a M. Népközt.Müv. Alapjának zenenűv. szakoszt.-ja. Cél­kitűzéseik, működésük. 5598. ERŐSS Ágota - FEKETE Zsuzsanna: Ven­dégművészek Budapesten. 111.= Nők L.1982. No 42. p.10-11. A Bp.-i Zenei Hetek műsorai és vendég- művészei. 5599. DICSŐ Csabáné: Zenei klubck, hangver­senyek, énekórák a zene házában. A Ko- dály-kiállítás értékei. 111.= B.-i Hír­mondó 1982.No 2. p.15. A Bartók Emlékház programjai. 5600. BORONKAY Antal: Koncért krónika. 111. = Muzsika 1982.No 11. p.33-34. A Pro Canticne Antiqua énékegy. fel­lépése a Zeneakadémián. 5601. DALESTEK, zongorakoncertek a Várban. = Népszabadság 1982. szept. 15. p.9. Hárem hangversenysorozat az MTA kong­resszusi termében. I., Uri u. 49. 5602. [LJUBIMDV vendégrendező Don Giovanni- ja az Operaházban.] lan. Molnár Gál Péter: Az Erkel szín­házi csata.= Élet és írod.1982.No 45. p.13.; Feuer Mária: Az operaszínpad megújítása. 111.= Új Tükör 1982.No 49. p.28. Az opera fogadtatásáról Mi­hály András ig. Lózsy János: Izgal­mas színház... Ili. = Népszabadság 1982.nov.13. p.16. 5603. UDVAROS Gábor: Születésnap - tízezer vendéggel. 111.= M.Ifj.1982.No 45. p.28­29. A Benkó Dixieland Band 25 éves jubile­umáról. Koncertjük a Bp.Sportcsarnok­ban. 5604. [Az OMEGA együttes húszéves jubileu­ma. ] Ism. Hegyi Gyula: Húszéves Cmega a Sportcsarnokban. = M.Hírl.1982.nov.14. p.4.; Merán Madeleine : Ein fünfköpfi­ges Geburtstagskind. 111.= Bp. Rund­schau 1982.No 47.p.9.; Jubileum zené­vel. 111.= Magyarország 1982.No 48. p.26.; Király István,J.: "Cmega volt és van..."111.= Film, Színház, Muzsi­ka 1982.No 49. p.15-17. 5605. VÁRNAI Péter: Kosa György szerzői estje.= M.Hírl.1982.nov.19. p.6. A 86 éves zeneszerző a Zeneakadémia kistermében tartotta szerzői estjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom