Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Kultúra

KÖZGYŰJTEMÉNYEK 233 4340. LÉNÁKT Judit: A "Tájak-korok-múzeu­mck" mozgalom Budapesten.= Jelentés a főv.-i hcnismereti-helytört.-i mozg. hely­zetéről... 1976-1981. Bp., 1982. p.139- 143. ' B 908/20 M.o. természetvédelmi területei, műem­lékei, múz.-i ism.-t célzó játékos mozg. céljai. 4341. LYKA Károly: Múzeumok. = L.K. : Közön­ség és művészet a századvégen. (Bp.,1982.) p.29-31. B 709/56 Az Iparműv.Múz. /1896/, az Qrsz.Kép­tár /1871/ és a Trefort alapította Tört.Képcsarnok létrehozása. A Szép- műv.Múz. képtárának bővülése. 4342. KÁDÁR Márta: Múzeumba csalogató. 111. = Új Tükör 1982.No 3. p.46. Új módszerek a látogatók számának nö­velésére. Tárlatvezetések. 4343. MEDVE Imola: Jó tárlatnak is kell cé­gére Marketing - Piackutatás 1982.No 3. p.317-318. A Nemz.Galéria és a tört.-i múz.-ok propaganda lehetőségei. 4344. JAKABFI L.[ászló]: Hungary's medieval art treasures restored. 111.= Daily News 1982.szept.18-19. p.[3.] Az Iparmuv.-i és a Szépműv.-i Múz. kö­zépkori anyagát restaurálják, s ezek­ből nyílik kiáll, a Nemzeti Galériá­ban ckt.-ben. 4345. MÚZEUMRÓL múzeumra. = Népszabadság 1982.szept.23. p.9. Művelődéstört. vetélkedőt indít a Közp.• Múz.Igazg. és 11 múz. IX., üllői út 33-35. 4346. MIKLÓS Pál: Múzeumaink. Ill.= M.Ifj. 1982.No 44. p.24-25. A múz.-ck feladatai, néhány pozitív kezdeményezés. 4347. A MŰVELŐDÉSI miniszter 114/1982.(M. K. 12.) számú utasítása a Központi Múzeu­mi Igazgatóságról.= Művelődésü.Közl.1982. No 12. p.572-573. A Közp.Múz.Igazg. összevonása a Múz. Restaurátor és Módszertani Közp.-tal. IX., Kinizsi u. 39. 4348. SAS György: útikalauzunk : Gobbi Hil­da. 1-17.rész. 111.= Film, Színház, Mu­zsika 1982.No 11. p.18-19.; No 12. p.18- 19.; No 13. p.16-19.; No 14. p.18-19.; No 15. p.18-19.; No 16. p.18-19.; No 17. p.18-19.; No 18. p.18-19.; No 19. p.14­15.; No 20. p.18-19.;No 21. p.14-15.; No . 22. p.14-15.; No 23. p.18-19.;No 24. p. 18-19.; No 25. p.18-19.; No 26. p.18-19.; ■No 27. p.18-19. A Baior Gizi Színészmúzeum Pécsi Sán­dor. Bajor Gizi, Ladányi Ferenc, Sár- dy János, Kiss Manyi, Bulla Elma, Ia- tabár Kálmán stb. emlékei'. XII., Stromfeld Aurél út 16. 4349. HAVAS, Anneliese: Das Budapester Schauspielermuseum. = N.Ztg 1982.No 32.p. 4. 4350. KABA Melinda: A Budapesti Történeti Múzeum várostörténeti tevékenysége az 1976-1981 . közötti időszakban. = Jelentés a főv.-i honismereti-helytört.-i mozg. helyzetéről... 1976-1981. Bp., 1982. p. 48-61. B 908/20 Régészeti ásatások eredményei; a BTM kiáll.-i; közművelődési tevékenysége; kiadv.-i. Budavári Palota E ép.; I., Dísz tér 2. 4351. SÁFRÁN István: Az egész - töredék. 111.= Népszabadság 1982.dec.16. p.6. Restaurátorok munkája a BTM-ben. 4352. KISS László - KISZELY Gyula: Csepel Vas- és Férrművek monkásmozgalmi és gyár­K.Gy.: M.o.műsz.múz.-ai. 111. Bp.,1982. p.136-140. B 620/135 Tört.-e; feladata,1 gyűjtőköre, állan­dó kiáll.-ai. XXI., Gyepsor u. 1. 4353. FABINYI Tibor: Körbejártunk az Evan­gélikus Múzeumban.= Evang.Napt. az 1983. évre. Bp., 1T982.) p. 117-119. B 059/405 Az 1979-ben létrehozott Evang.Orsz. Múz. bemutatása. V., Deák tér 4. 4354. FABINYI Ferenc: Új szerzeményeink. Az Evangélikus Országos Múzeum időszaki kiállítása. 111.= Evang.Élet 1982.No 1. p.f2.] 4355. BOZÓKY Éva: Beszédes tárgyak az Evan­gélikus Országos Múzeumban. 111.= Nők L. 1982.No 11. p.2Or2,1. Egyháztörtb miékeken kívül pl. Kos­suth relikviákat is őriz. 4356. GARAM Zoltán: Múzeumi híradó.= Evang. Élet 1981.No 32. p.[3.] A múzeum látogatottsága, szolgáltatá­sai, folyamatosan gyarapodik adományok­kal. 4357. KISS László - KISZELY Gyula: Föld­KX^-kܧT:íLounűlz^múz.-ai. 111. Bp., 1982. p.33-35. B 620/135 A millenniumi földalatti tört.-e; a múz. feladata. V., Deák téri aluljáró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom