Budapest történetének bibliográfiája 1982 (Budapest, 1984)

Bibliográfia - Kultúra

ZENEI ÉLET 301 5606. SZŐNYEI Tamás: Start: Lássuk a medvét! 111.= M.Ifj.1982.No 48. p.48-49. Beszélgetés új együttesek lehetőségei­ről, s a M.Hanglemezgyártó Váll. ilyen jellegű tájékozódásáról, s egyéb mun­kájáról. 5607. MALECZ Attila: Dzsesszéletünk a szá­mok tükrében.= Kultúra és Közösség 1982. No 6. p.103-112. ' Klubhálózat Bp.-en és vidéken. A klub­ba járók szokásai, összetételük. A szerző a Jazz M.o.-cn c. könyve a cikk alapja. 5608. TURI Gábor: A jazz a hetvenes években. = Kultúra és Közösség 1982.No 6. p.85-96. M.o.-i elterjedése, klufcmozg. Oktatás a Bartók Béla zeneműv. szakközépisk.- ban. Jazz együttesek. 5609. BEMUTATJUK a Budapesti Vcnósokat.Ili. = Muzsika 1982.No 12. p.VII-VIII. 5610. BEMUTATKOZIK a Vujisics Együttes. 111. = Muzsika 1982.No 12. p.V. A zenekar tört.-e. 5611. KODÁLY Zoltán emlékkiállítás. 111.= Fotó 1982.No 12. p.537. A Bartók Béla emlékházban. II., Csalán u. 29. 5612. MŰVÉSZVENDÉGEK. 111.= Szovjetunió 1982.No 12. mell. p.3. A Mátyás templomban Oleg Jancsenko or- ganaművész, a Vigadóban Szvjatoszlav Richter adott koncertet. 5613. LUKÁCSI Margit: Istenek ajándéka.111. = Munka 1982.No 12. p.31. Beszélgetés Hollerung Gábor kamagy- gyal a KPVDSZ szimfonikus zenekar mun­kájáról. VI., Eötvös u.25/a. 5614. EMLÉKHANGVERSENY Kodály Zoltán szüle­tésének századik évfordulóján. = Népszabad­ság 1982.dec.7. p.7. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főisk. nagytermében. 5615. MÉSZÖLY Gábor: Jubiláló palota.= Ma­gyarország 1982.No 49. p.27. A Zeneakadémia tört.-e az alapítástól napjainkig; az oktatói és a hangver­senyélet bemutatása; az épület leírá­sa. VI., Liszt Ferenc tér 8. 5616. [TINA Turner fellépése a Budapest Sportcsarnokban.] Ism. Riskó Géza: Szenzációs kcncert. 111.= Eteti Hírl.1982.dec.7. p.2.; Jákabfi, László: T."T. turns them on the Budapest Sports Palace. 111.= N. Nachr.1982.dec.7. p.3.; Mola György: T.T. 111.= M.Ifj.1982.No 51. p.32-33. 5617. MEGKEZDŐDÖTT a nemzetközi Ködály- kcnferencia.= Népszabadság 1982.dec. 14. p.7. Dec.13-án Kodály születésének 100.év­fordulója alkalmából az MTA székházá­ban. 5618. JAKABFI L. [ászló] : Revival Band winds up Beatles Veek.Ill.= N.Nachr.1982. dec.18-19. p.4. Hangverseny a Bp.-i Sportcsarnokban. 5619. RISKÓ Géza: Lesz-e siker Európában.= Esti Hírl.1982.dec.28. p.[2.] A Lokomotív CT sikerei hazánkban és a nyugat-európai turnéra való készülő­dése. 5620. SCHMIDT Attila: Összeomlott a "Pira­mis"^ Népszava 1982.dec.28. p.5. A Piramis együttes tagjait aranycsem­pészés vádja miatt letartóztatták. 5621. MOLNÁR Miklós: Beatles - souvenir. = M. Hírl.1982.dec.30. p.6. A Bp. Sportcsarnokban rendezett soro­zat sikertelenségének okai. FOTÓMŰVÉSZET 5622. CHOCHOL Károly: A magyarországi fotó­kutatás helyzetéről.= Fotóművészet 1982. . No 1. p.13. A fotókutatás tört.-e, rrai eredményei, problémái. 5623. SZÁSZ Péter: Úgy gondol ja, Eastman úr. 111.= Fotóművészet 1982.No 1. p.8-12. A Műcsarnokban rendezett kiáll, kap­csán a fotótört. nagyjaira, a Műcsar­nok 1944-es pusztulására emlékezik a szerző impresszionista refi.-okból álló cikkében. 5624. TORY Klára: A kép elveszett, az írás megmaradt. Dokumentumok fotográfiánk kez­deteiről. 111.= Fotóművészet 1982.No 1. p.19-20, 44-45. A fotótört. kezdeteit tekinti át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom