Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Budapest képekben - Gazdaság

300 BUDAPEST KÉPEKBEN 7016. [A MARX tér.] = Észak-déli metró. Bp. 1981. p. 15. B 385/824 F. 10x11 cm. Makett. 7017. [A MARX téri metróállomás metszete.] = Észak—déli metró. Bp., 1981. p. 14. B 385/824 R. repr. 10x11 cm. 7018. [A MARX téri metróállomás vázlatos térképe.] = Észak-déli metró. Bp., 1981. p. 13. B 385/824 R. repr. 15x17 cm. Színes. 7019. [A METRÓ Deák téri csomópontjának földalatti met­szete.] = Észak-déli metró. Bp., 1981. p. 8. B 385/824 R. repr. 10x11 cm. 7020. A METRÓ Nagyvárad téri állomása. = Új m. lexikon ki­egészítő' köt. 1962-1980. Bp., (1981.) p. 96-97. pcözött.] Bq 032/11 F. 7x8 cm. Az állomás belseje. 7021. A METRÓ Kőbánya-Kispest végállomása. = Budapest 1981. No 6. p. 3. F. 8x14 cm. Csigó László felv. Homlokzati totálkép. 7022. Az ARANY János utcai metróállomás. = Élet és Tud. 1981. No 3. p. 71. F. 8x10 cm. Felszíni felv. a környező épületek hom­lokzatával, ill. azok részletével. 7023. A BVM tübingekből épült budapesti metró vonalalagút- szakasz. -- Budapest 1981. No 11. p. 45. 4. ábra. F. 5x7 cm. 7024. SZOVJET fúrópajzs segíti a magyar metróépítők mun­káját. = M. Sajtó 1981. No 8. p. [20.] F. 10x15 cm. Bara István felv. Közelkép a metró alag- útépitők munkájáról. 7025. [KÉPEK a budapesti metró építésének történetéből.] = M. Hírek 1981. No 25-26. p. [22.] 1-2, 5, 6, 7. kép. F. Kböző méret. 5 db. Benkő T. Sándor felv. Alagút- építés, síncsiszolás, az Élmunkás téri fal átszakítása, a Marx téri állomás szerelése. 7026. [Az ARANY János utcai mélyállomás 1979-ben és 1981 szeptember végén.] = M. Hírek 1981. No 25—26. p. [22-23.] 3-4. kép. F. 8x11 cm. 10x12 cm. Benkő T. Sándor felv. 7027. A FELSZÍNI forgalomirányítás központja, = A BKV évkve 1976-1980. (Bp., 1981.) p. [23.] B 385/610 F. 6x14 cm. VIII., Szabó Ervin tér 2. Belső felv. egyik irányítóteremből. 7028. A KÄLVIN téri közúti forgalomirányító központ. = Autó-Motor 1981. No 21. p. 4. F. 8x12 cm. Belső részlet. 7029. [A CINKOTAI úti szerelőcsarnok belső képe.] = A BKV évkve 1976-1980. (Bp., 1981.) p. [31.] B 385/610 F. 11x14 cm. 7030. ÁTADTÁK a Kőér utcai kocsijavító telepei. 1980. március 29. = BKV évkve 1976-1980. (Bp., 1981.) p. [88.] B 385/610 F. 10x15 cm. X., Kőér u. 7031. [RÉSZLETEK a Kőér utcai BKV-Metró Járműtelepről.] = Mélyép. Váll. 1980. Bp., 1981. p. 75-77. B 624/85 F. Kböző méret. 3 db. Technológiai alagút építése, iparvágány hálózat. Távolsági közlekedés, pályaudvarok 7032. BUDAPEST vasúti hálózatának terve. A Fővárosi Köz­munkák Tanácsának 1945. évi javaslata. = Budapest 1981. No 7. p. [16.] R. repr. 13x14 cm. Vázlatrajz az akkori építendő vasút­hálózatáról. 7033. Az ÜNNEPÉLYES megnyitás pillanata. = M. Vasutas 1981. No 2. p. [5.] F. 9x14 cm. Óvári Árpád felv. Déli pályaudvar részle­te; a sínpáron az első villamosmozdony - jan. 8-án, körülötte az ünnepélyes megnyitó közönsége. 7034. TÉLEN - Kelenföldem. = M. Vasutas 1981. No 1. p. 5. F. Kböző méret. 4 db. Zelman Ferenc felv. A Kf.-i pá­lyaudvar átép.-nek részletei. XI., Etele tér. 7035. [A KELENFÖLDI pályaudvar korszerűsítési munkála­tai.] = M. Vasutas 1981. No 19. p. 3. 1-4. kép. F. Kböző méret. 4 db. Óvári Árpád felv. 7036. EBBE az épületbe kerül a pályaudvar új biztosítóberen­dezése. = M. Vasutas 1981. No 25-26. p. 5. F. 8x14 cm. A kf.-i pu. rekonstr.-ja. 7037. A KELETI pályaudvar. 1881-1884. = M. műv. 1890- 1919. 2. köt. Bp., 1981. p. 33. 50. kép. Bq 709/52/2 F. 10x16 cm. 1896-os felv. Homlokzata, előtte a tér gyerekekkel, sétálókkal. VIII., Baross tér. 7038. A KELETI pályaudvar. = Bibók Péter: Utazás M. o.-on. Bp., 1981. p. 80. B 914/573 F. 8x11 cm. Főhomlokzat. 7039. [A KELETI pályaudvar utasellátó egységei.] = Nők L. 1981. No 44. p. 20-21. F. Kböző méret. 4 db. Étterem belső, büfé portál, esz­presszó portál és Utastourist bolt kirakata. 7040. KŐ BÁNYA-Kispest MÁV-állomás napjainkban. = Vá­rosi Köziek. 1981. No 1. p. 48. F. 9x11 cm. Szaniszló László felv. Állomás-részlet vo­natszerelvénnyel, háttérben felüljáró. 7041. [Az INDÓHÁZ, a Nyugati pályaudvar elődje.] = Buda­pest 1981. No 11. p. [35.] M. repr. 6x6 cm. Az 1840-es évekből származó tarokk­kártya egy részlete. 7042. [Az INDÓHÁZ homlokzata.] = Bp. Rundschau 1981. No 30. p. 7. M. repr. 7x10 cm. A múlt sz. közepén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom