Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Életrjaz, arckép

ÉLETRAJZ, ARCKÉP 385 8965. LÁSZŐ Endre /1901/ rádiórendező. Életr.: [Fazekas Ágnes]: A Szabó család rendezője. L. E. nyolcvanéves. = Esti Hírl. 1981. máj. 30. p. [2.] Méltatás, pályakép; Vágó Judit: A Szabó család rendezője. = Képes Újs. 1981. No 28. p. 5. Arck.: Képes Ujs. 1981. No 28. p. 5. F. 7x11 cm. Boha- nek Miklós felv. 8966. LÁSZLÓ József /1808—1878/ színművész. Életr.: L. [j.j = Vahot Imre vál. szính. írásai. (Bp.), 1981. p. 366-368. B 792/430 Arck.: Uo. t. 5. M. repr. 9x15 cm. Barabás Miklós kőrajza. 8967. LÁSZLÓ Zsigmond /1893 —1981/ zenetörténész. Életr.: Elhunyt L. Zs. zenetörténész. = Népszabadság 1981. júl. 29. p. 8.; Raies István: Virág helyett L. Zs. sírjára. 111. = Muzsika 1981. No 9. p. 44-45. 8968. LATABÁR Kálmán/1902—1970/ színművész. Arck.: Nők L. 1981. No 1. p. 23. F. 7x9 cm. Két gyerme­kével; No 41. p. 23. F. 5x7 cm. Középkorú képe. 8969. LATINOVITS Zoltán /1931-1976/ színművész. Életr.: Bános Tibor: Kívülről ostromolta a pályát. = B. T.: Pályák és sorsok. Színészportrék a huszadik sz.-ból. (Bp., 1981.) p. 312-345. B 792/428; Ablonczy László: L. Z. ötven éve. = Tiszatáj 1981. No 9. p. 88-90.; László Miklós: Mese felnőtteknek. = Esti Hírl. 1981. szept. 4. p. [3.] Egy 1964-ben készített interjú tört.-e; L. Z.: Bevezető egy elő­adóesthez. = Tiszatáj 1981. No 9. p. 91. Vallomása életé­ről és színészetéről. Arck.: Mezei Mária: Vallomástöredékek. Bp., 1981. p. 285. 289. B 927/438 F. 9x13 cm. és 13x19 cm. Fiatalkori arck. és idősebb kori szakállas kép. 8970. LAX László /1910-1981/ orvos. Életr.: Elhunyt dr. L. L. = M. Hírl. 1981. dec. 9. p. 8. Az Újságíró Szanatórium ny. ig. főorvosa. Nekr. 8971. LECHNER Egon /1890-1967/ gépészmérnök. Életr.: Keller Bence: L. E. = Műsz. nagyjaink. Bp., 1981. p. 393-443. B 620/100/5 Arck.: Uo. p. [395.] R. repr. 11x15 cm. Időskori képe. 8972. LECHNER Ödön /1887 —1938/ építész. Életr.: Bilancioni: G.: ö. L. O vernacolo crogiolo. 111. = Acta Hist. Art. 1980. No 3-4. p. [317]—321. Arck.: Uo. p. 319. Fe. repr. 11x14 cm. Pór Bertalan fest­ménye 1903-ból. 8973. LEDÁCS Kiss Aladár /1889/ gépészmérnök. Életr.: L. K. = Arany-, gyémánt-, vasdiplomasok ’81. [Bp.], (1981.) p. 39. B 378/444 Rövid pályakép. 8974. LEHOCZKY Zsuzsa /1938/ színművésznő. Életr.: Bársony Rózsi emlékgyűrű. L. Zs. kitüntetése. = Film, Színház, Muzsika 1981. No 10. p. 8—[9.] Legjobb alakításairól; Erőss Ágota: Egy csésze kávé L. Zs.-val. = Nők L. 1981. No 9. p. 20. Beszélgetés; L. Zs. = Népszava évkv. 1982. Bp., 1981. p. 140. B 058/140 Színészi karak­teréről; Rajk András: Művészeti díjasok - 1981. = Népszava 1981. márc. 31. p. 6. Arck.: Film, Színház, Muzsika 1981. No 10. p. 8— [9.] F. Kböző méret. 4 db. Mönich László színes felv.-i. A művész­nő a Bársony Rózsi emlékgyűrű átvételekor és otthonában; Nők L. 1981. No 9. p. 20. F. 10x15 cm. Fekete Zsuzsanna felv. 8975. LEHOTAY Árpád /1896-1953/ színművész. Arck.: Földes Anna: így élt Jászai Mari. (Bp.), 1981. p. 191. B 927/443 F. 4x5 cm. 8976. LEHOTKA Gábor /1938/ orgonaművész, zeneszerző. Életr.: Eöry Éva: Zengő sípok művészete. = Képes Újs. 1981. No 4. p. 2—[3.] Pályakép. Arck.: Uo. F. 13x15 cm. Karff István felv. 8977. LÉNÁRD Ferenc /1911/ pszichológus, főiskolai tanár. Életr.: Győri György: A pedagógia szolgálatában. Szüle­tésnapi interjú L. F.-cel. 111. = Köznevelés 1981. No 42. p. 5-6. Arck.: Uo. F. 5x6 cm. 8978. LENDVAY Ignác /1903/ gépészmérnök. Életr.: L. I. = Arany-, gyémánt-, vasdiplomások ’81. [Bp.]. (1981.) p. 54. B 378/444 Rövid élet-és pályarajz. 8979. LENDVAY Kamilló /1928/ zeneszerző. Életr.: Feuer Mária: Adytól Thomas Mannig. = Új Tükör 1981. No 14. p. 27. Beszélgetés terveiről és műveiről. Arck.: Uo. F. 14x14 és 5x7 cm. Szalay Zoltán színes felv.-i. 8980. LENDVAY Márton /1807—1858/ színművész. Életr.: L. = Vahot Imre vál. szính. írásai. (Bp.), 1981. p. 358-363. B 792/430 Játékának jellemzése. Arck.: Uo. t. 4. M. repr. 12x14 cm. Kohlmann Károly réz­metszete. 8981. LENDVAYNÉ Hivatal Anikó /1814 — 1 891/ színművész nő. Életr.: L. H. A. = Vahot Imre vál. szính. írásai. (Bp.), 1981 p. 368—371. B 792/430 Művészetének dicsérete. Arck.: Uo. t. 6. M. repr. 12x15 cm. Csema Károly rajza, Morelli Gusztáv fametszete. Fiatalkori képe. 8982. LENGYEL Menyhért /1880—1974/ drámaíró. Arck.: Bonis, Ferenc: Béla Bartók. (Zürich-Freiburg/Br.- Bp. 1981.) p. 155. Bq 927/432 F. 8x12 cm. Középkorú képe. 8983. LENKEI Péterné építészmérnök, ÉVM osztályvezető. Életr.: Kóbor László: Dr. L. P. 111. = Lányok, Asszonyok 1981. No 10. p. 38. Arck.: Uo. F. 5x8 cm. Balla Demeter felv. 8984. LENKEY János /1807— 1850/ honvédtábornok. Életr.: Ágoston László, T.: L. = Új Tükör 1981. No 40. p. 11. Arck.: Uo. Cimi. Fe. repr. 19x24 cm. Fiatalkori képe. 8985. LIGETI Erika/1934/ szobrász. Életr.: Tóth Antal: A bábubáliak és „Luca babám”. L. E. művészete. 111. = Művészet 1981. No 12. p. 14—17. 8986. LIGETI Ernő /1891 — 1944/ író, költő, újságíró. Életr.: L. E. = P. megyei Hírl. 1981. febr. 19. p. 8. Pálya­kép. 8987. LIGETI Miklós /1871 — 1944/ szobrászművész. Életr.: L. M. = P. megyei Hírl. 1981. máj. 19. p. 8. Pálya­kép. 8988. LISZNYAI Szabó Gábor /1913—1981/ egyházi zene­szerző. Életr.: In Memóriám L. Sz. G. = Új Ember 1981. No 24. p. [4.] Nekr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom