Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Életrjaz, arckép

364 ÉLETRAJZ, ARCKÉP 8507. FÉNYI AndrásJ1912/ pedagógus, gimnáziumi igazgató. Arck.: Százéves a Madách Imre Szính. 1881-1981. Bp., 1981. p. 61. B 373/321 F. 4x5 cm. 8508. FENYŐ Aladár/1891—1981/ színművész. Életr.: Meghalt F. A. színművész. =M. Nemzet 1981. aug. 4. p. 4. Nekr. 8509. FENYVESI Csaba /1943/ tó'rvívó. Arck.: Hét évtized aranyérmesei 1911—1981. (Bp., 1981.) p. [23.] B 796/477 F. 8x16 cm. 8510. FERENCZ László /1921 —1981/ közgazdász, egyet, ta­nár. Életr.: [Elhunyt dr. F. L.] = Számvitel és Ügyviteliedül. 1981. No 12. p. 505. Nekr. Arck.: Uo. F. 4x6 cm. 8511. FERENCZI Sándor /1873—1933/ idegorvos, pszicho­analitikus. Arck.: Kritika 1981. No 9. p. 17. F. 7x8 cm. Középkorú képe. 8512. FERENCZY Béni /1890—1967/ szobrász, grafikus. Életr.: Kontha Sándor: F. B. 111. Bp., (1981.) [3l] p. 40 t. Bq 927/409 Élete és munkássága. = Napjaink 1981. No 12. p. 34-35. A művész életszemléletéről; F. B. 1890-1967. 111. = Murádin Jenő: A F. művészcsalád Erdélyben. Buka­rest, 1981. p. 105—118. 8—125569 Élete, munkássága, ki- áll.-ai; Jánosy István: F. B. = J. I.: Az álmok kútja végtelen. Bp., 1981. p. 240-242. Vers F. B. személyiségéről és mű­veiről. Arck.: M. Hírek 1981. No 4. p. 4. F. 6x8 cm. Tolnay Ká­roly 118991 műv.-történész, Ferenczy Noémi /1880—1957/ gobelinművész és F. B. 1918 körül készült felv.-en. 8513. FERENCZY Csongor színművész. Arck.: Film, Színház, Muzsika 1981. No 39. hátsó borító. F. 20x30 cm. Mönnich László színes felv. 8514. FERENCZY Károly /1862—1917/ festőművész. Életr.: F. K. 1862-1917. = Murádin Jenő: A F. művész­család Erdélyben. Bukarest, 1981. p. 22-55. 8-125569 Élete és műv.-e. Arck.: M. müv. 1890-1919. Bp., 1981. p. 225. 484. kép. Bq 709/52/2 Fe. repr. 15x20 cm. Önarck. 1893-ból. 8515. FERENCZY Noémi /1890-1957/ textilművész. Életr.: Dénes Zsófia: F. N. = D. Zs.: Úgy, ahogy volt és ... Bp., 1981. p. 349-353. B 819/353 Találkozásukról a negyvenes évek második felében.;F. N. 1890-1957. 111. = Murádin Jenő: A F. művészcsalád Erdélyben. Bukarest, 1981. p. 79-104. 8-125569 Bp.-i kiáll.-airól. 8516. FERENCZY Valér /1885—1954/ festőművész. Életr.: F. V. 1885—1954. 111. = Murádin Jenő: A F. mű­vészcsalád Erdélyben. Bukarest, 1981. p. 56-78. 8-125569 8517. FESTETICS Antal gróf. Arck.: Budapest 1981. No 1. p. 18. Fe. repr. 8x11 cm. A Füvészkert ig.-i épület építtetőiének portréja. 8518. FESZL Frigyes/1821-1884/ építész. Életr.: F. F. = P. megyei Hírl. 1981. febr. 20. p. 4. Pálya­kép; Vámos Ferenc: Adalékok F. F. életéhez és munkássá­gához. 1. rész. 111. = Ép.-Épít. tud. 1981. No 1-2. p. 211 — 230. Arck.: Uo. p. 212. Fe. repr. 12x13 cm. Fiatalkori önarck. p. 214. R. repr. 7x9 cm. önarck. az 1870-80-as évekből. 8519. FISCHER Adám karmester. Arck.: Muzsika 1981. No 10. hátsó borító. F. 16x24 cm. Fábián János felv. 8520. FISCHER Iván /1951/ karmester. ( Életr.: Feuer Márta: Különös pályakép. = Új Tükör 1981. No 5. p. 27. Nemzetközi sikereiről; F. I. = Nők L. 1981. No 15. p. 31.; Szántó Judit: Identifikation mit Mahler und Mozart. Gespräch mit I. F. = Bp. Rundschau 1981. No 5. p. 10. Interjú pályájáról. Arck.: Bp. Rundschau 1981. No 5. p. 10. F. 7x7 cm.; Mu­zsika 1981. No 12. p. 12. F. 6x10 cm. Fábián János felv.; Uj Tükör 1981. No 5. p. 27. F. Kböző méret, 3 db. Ré­vész Tamás színes felv.-i. 8521. FODOR Gyula /1901 — 1975/ szakszervezeti vezető. Életr.: Vadász Ferenc: Emlékezés F. Gy.-ra. 111. = Népsza­badság 1981. szept. 10. p. 6.; Vida Sándor: F. Gy. 1901-1975. ül. = Pártélet 1981. No 9. p. 83-84. Megem­lékezés születésének 80. évford.-ján. 8522. FODOR József /1843-1901/ higiénikus, egyet, tanár. Életr.: Vértes László dr.: F. J. emléke 1843-1901. = Bp. Közeü. 1981. No 3. p. 92. 8523. FODOR Zoltán /1911/ a munkásmozgalom harcosa. Diplomata. Életr.: F. Z. = Tanúságtevők. ... (Bp.), 1981. p. 300. B 331/431/4a Rövid életr. Arck.: Uo. p. 128-129. között. Fiatalkori képe. 8524. FOGARASI Béla /1891-1959/ füozófus. Életr.: F. B. = P. megyei Hírl. 1981. júl. 25. p. 8. Pályakép. 8525. FONYÓ István /1939/ színművész. Életr.: Művészeti díjak, 1981. F. I. = Film, Színház, Muzsi­ka 1981. No 14. p. 5. Pályakép. 8526. FONYÓ Sári/1891-1949/ pártmunkás. Életr.: F. S. = P. megyei Hírl. 1981. ápr. 18. p. 8. Pályakép. Nagy Eta: F. S. = Pártélet 1981. No 4. p. 92-93. Pályakép. Arck.: Pártélet 1981. No 4. p. 2. F. 5x7 cm. 8527. FORGÁCS Rózsi /1886 — 1944/ színművésznő. Arck.: György, Lukács. Sa vie en images et en doc. (Bp., 1981.) p. [25.] B 921/7 F. 10x15 cm. Fiatalkori képe. 8528. FÖLD Ottó /1924/ filmgyártásvezető. Életr.: Baló Júlia: Beszélgetés F. O.-val. „Nagy tét a film.” = Film, Színház, Muzsika 1981. No 20.p. 6-7. Munkájáról. Arck.: Uo. p. 7. F. 14x17 cm. Müller Magda felv. Jelen­kori képe. 8529. FÖLDEÁK János /1910/ író. Arck.: Minden kedden. Dok.-ok a Cs.-i Olvasó Munkás Klub életéből. (Bp.), 1981. t. 1. B 331/611 F. 6x9 cm.; M. Ifj. 1981. No 22. p. 8. F. 5x7 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom