Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Budapest képekben - Társadalom

TÁRSADALOM 315 7397. ANSICHTder Dominikanerkirche von Osten. = Gyürky, Katalin H.: Das mittelaterliche Dominikanerkloster in B. Bp., 1981. p. 10. Bq 726/155 F. 8x10 cm. A Hilton Szálló részlete, előtérben a góti­kus szentélymaradványok és a Halászbástya egyik tor­nya. 7398. A PÁLOSOK volt temploma Pesten /ma Egyetemi templomi. = Barta János: Hét koporsó. (Bp., 1981.) p. [45.] B 323/298 M. repr. 9x13 cm. Homlokzat. V., Eötvös Loránd u. 7. 7399. STEINDL Imre: Az Erzsébetvárosi r. k. templom. = M. műv. 1890-1919. 2. köt. Bp., 1981. p. 93. 166. kép. Bq 709/52/2 F. 16x22 cm. Homlokzata a sz. elején. VII., Rózsák tere 8. 7400. RÓZSÁK tere (Budapest). = Radó Dezső: Fák a beton­rengetegben. Bp., (1981.) p. X. 8-121638 F. 9x13 cm. Plébánia tempi, homlokzata a főbejárattal. 7401. Az ERZSÉBETVÁROSI templom. = Budapest 1981. No 1. p. [28.] F. 5x7 cm. Csigó László felv. Homlokzati totálkép. 7402. [A FARKASRÉTI Mindszentek templom.] = Bp. Rund­schau 1981. No 51-52. p. 11. F. 7x9 cm. Homlokzat. /Tervezte Szabó István./ XII., Németvölgyi út. 7403. A FERENCESEK temploma, előtte a Nereidák kútja. = Bibók Péter: Utazás M. o.-on. Bp., 1981. p. 52. B914/573 F. 5x8 cm. V., Károlyi Mihály u. 2. 7404. A PESTI Ferences-templom tornya. = Zádor Anna: A klasszicizmus és romantika épít.-e M. o.-on. [Bp.], (1981.) 115. kép. Bq 725/749 F. 18x30 cm. Kónya Kálmán felv. 7405. A FERENCHALMI kápolna kapuja. = Zádor Anna: A klasszicizmus és romantika épít.-e M. o.-on. [Bp.], (1981.) 12. kép. Bq 725/749 F. 17x30 cm. Kónya Kálmán felv. IL, Budakeszi út 51. 7406. HERMINA-kápolna. - Zádor Anna: A klasszicizmus és romantika épít.-e M. o.-on. [Bp.], (1981.) 108. kép. Bq 725/749 F. 21x30 cm. Kónya Kálmán felv. Főhomlokzat. XIV., Május 1. út. 7407. A KŐBÁNYAI Szent László plébániatemplom első ter­ve, 1892. = Bakonyi Tibor-Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. (Bp., 1981.) p. 104. B 720/80 R. repr. 8x13 cm. 10x13 cm. Külső nézet és alaprajz. Tervezte: Lechner Ödön. Épült: 1893-98. X., Pataky István tér. 7408. A KŐBÁNYAI templom, 1893-98. = Bakonyi Tibor­Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. (Bp., 1981.) p. 107., 113. B 720/80 R. repr. Kböző méret. 3 db. Az oldalhomlokzat rajza, alternatív rajz, alaprajz. L. ö. tervei, kiviteli rajzai. 7409. A KŐBÁNYAI templom, 1893-98. = Bakonyi Tibor- Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. (Bp., 1981.) p. [l06.] B 720/80 F. 19x23 cm. Az épület korabeli látképe. 7410. A KŐBÁNYAI templom. = M. műv. 1890-1919. 2. köt. Bp., 1981. p. 266. 561. kép. Bq 709/52/2 F. 11x22 cm. Homlokzat. 7411.. [A KŐBÁNYAI plébániatemplom részletei.] = Bakonyi Tibor-Kubinszky Mihály: Lechner Ödön. Bp., 1981. p. 108-112. B 720/80 F. Kböző méret. 5 db. Torony, faldíszek, pillérdísz. 7412. A NEOGÓTIKUS formákat mutató kőbányai templom. = Turista Mag. 1981. No 6. p. [3.] F. 20x28 cm. Homlokzat részlete. 7413. A RÉGI koronázó, később Helyőrségi templom /ma Mária Magdolna-toronyl 1945 előtt. = Múzsák 1981. No 2. p. 21. F. 7x9 cm. Homlokzat. I., Kapisztrán tér. 7414. [A RÉGI koronázó templom 1945-ben.] = Múzsák 1981. No 2. p. [21.] F. 7x9 cm. Homlokzat romosán. 7415. [A RÉGI koronázó templom megmaradt és helyreállí­tott Magdolna-tornya 1953-ban.] = Múzsák 1981. No 2. p. [21.] F. 7x9 cm. Homlokzat. 7416. A VOLT FERENCES /még korábban Mária Magdolna/ templom Budán, a Várban. = Barta János: Hét koporsó. (Bp., 1981.) p. [87.] B 323/298 F. 10x12 cm. Homlokzat. 7417. A MÁRIA Magdolna-templom gótikus tornya /XV. szá­zad/. = ZoInay László: A budai Vár. Bp., 1981. p. 113. B 725/743 F. 11x11 cm. Csigó László színes felv. 7418. A FELSZABADULÁS utáni években állították helyre a Magdolna-tomyot. = Budapest 1981. No 7. p. 17. F. 8x17 cm. Homlokzati totálkép. 7419. GROUND-plan of the Dominican nunnery in the Mar­garet Island. = Acta Hist. Art. 1980. 3-4. p. 176. R. repr. 17x23 cm. Lux G. és Feuer-Tóth rekonstr. után. A margitszigeti domonkos kolostor alaprajza. XIII. 7420. [A MARGITSZIGETI László kápolna.] = Budapest 1981. No 1. p. 34. F. 8x11 cm. Kozelka Tivadar felv. 1945 előtti téli felv. Az épület 1945-ben elpusztult. 7421. A NAGYBOLDOGASSZONY, ma: Mátyás templom régi képe. = Barta János: Hét koporsó. (Bp., 1981.) p. 56. B 323/298 M. repr. 8x11 cm. Hess metszete. L, Szentháromság tér 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom