Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Bibliográfia - Gazdaság

124 GAZDASÁG 2823. B.[UZÂS] E.[ndre]: Megalakult Budapesten az ENSZ „Habitat-Vision” kelet-európai információs irodája. = Vá­rosépítés 1981. No 1. p. 37. XIII., Radnóti Miklós u. 5. 2824. Az IDEI exporttermékek nagy része már elkelt. Magyar áruk külföldön. 111. = Népszava 1981. jan. 22. p. [l.] Főv.-i és orsz. körkép a váll.-ok export-eredményeiről. 2825. ÖNÁLLÓAN a külpiacon. Húsz vállalat kapott önálló export- és importjogot. — Tájékoztató KKM-ben. = M. Hírl. 1981. febr. 6. p. 7. Több főv.-i és vidéki váll. 2826. VÍG István: Afrika-díj. A nemzetközi elismerés háttere. = M. Nemzet 1981. febr. 19. p. 5. Egy spanyol cég által alapított díjat /az ip. és keresk. kapcsolatok fejlesztésében elért eredményekért/ a Víz­ügyi Tervező Váll. és a VBKM nyerte. 2827. SZEKULITY Péter: Színhely a Kígyó utca. 111. = Uj Tü­kör 1981. No 6. p. 6-8. Sétálók, vásárlók és szemlélődök az V., Kígyó u. 5. sz. alatti Konsumtouristban és körülötte. 2828. TRIUMPH divatbemutató Budapesten. = Világgazdaság 1981. máj. 4. p. 3. 2829. A RESPO Budapesten. = Népszava 1981. máj. 18. p. 8. A Respo osztrák ruházati cég divatbemutatója Bp.-en. 2830. TRIESZT bemutatkozik Budapesten. = Világgazdaság 1981. jún. 9. p. 3. A m. áruforg. nagy részének lebonyolítása a trieszti ki­kötőn keresztül; ennek a kapcsolatnak bemutatása; rendezvénysorozat. 2831. BUDAPEST-Moszkva. Kamionos áruszállítás a két fő­város között. = Népszabadság 1981. jún. 10. p. 5. A külkeresk. árufuvarozás meggyorsítása érdekében kötött nemzetközi megállapodás. 2832. GÖMÖRI Judit: Mellékszereplők. Aprócikkek exportja. = M. Nemzet 1981. okt. 20. p. 3. A MAVAD és az Artex külkeresk. váll.-ok kis tételű exportja. 2833. RHONE-Poulenc eröffnete Budapester Büro. 111. = N. Nachr. 1981. okt. 23. p. 7. Irodát nyit a Rhone-Poulenc francia vegyüp. cég. 2834. QUÉBECI kereskedelmi küldöttség Budapesten. = Világ- gazdaság 1981. nov. 18. p. 3. M.—kanadai árucsere-forg. növeléséről megbeszélések nov. 16-20. között. 2835. JAHREUMSATZ 1981: 700 Millionen Dollar. = Bp. Rundschau 1981. No 44. p. 9. Az AGRIMPEX Mezőgazd. Külkeresk. Váll. nyugati üzletkötései 1981-ben. V., Münnich Ferenc u. 22. 2836. AGROBER - Agroinvest Export Fővállalkozó Iroda. Szervezeti Szabályzat. [Bp., soksz.], 1981. 44 p. Bq 630/62 XI., Budafoki út 79. 2837. FALUDI András: Hogyan nyerjünk versenyt? Szállodai bútorok Kuwaitba. = M. Nemzet 1981. aug. 28. p. 3. Az ARTEX Külkeresk. Váll. üzletkötései. V., Münnich Ferenc u. 31. 2838. PÁLFFY Judit: Negyedszázados a BUDA VOX. Híradás- technikai lánc, kulcsra kész fővállalkozás. = Esti Hírl. 1981. ápr. 6. p. [3.] A Budavox Híradástechnikai Külkeresk. Rt. vezérig, exporttevékenységükről. VII., Tanács krt. 3/a. 2839. CHEMOKOMPLEX Vállalati ismertető, (összeáll. Köz- gazd. Főoszt.) 111. Bp., (MHSZ ny. 1981.) 47, [l]p. B 386/414 A Vegyip. Gép- és Berendezés Export—Import Váll. áruforgalma, kapcsolata hazai partnerekkel, szervezeti felépítése. VI., Népköztársaság útja 60. 2840. A CHEMOLIMPEX új szocialista export—import üzle­tei. = Világgazdaság 1981. aug. 11. p. 3. M. és külf. váll.-ok között közvetített üzletei. M. Vegyi­áru Külkeresk. Váll. V., Deák Ferenc u. 7—9. 2841. LIGETI Nagy Tamás: Új cég a színpadon... = Magyaror­szág 1981. No 3. p. 24. A másfél éve alakult Generalimpex vezérig, nyilatkozik terveikről, feladataikról. XI., Bartók Béla út 156. 284Z BOZÓKY Lúcia: Pillanatnyi siker — távlati gondok. A HUNGAROCOOP és az ipari háttér. = Világgazdaság 1981. okt. 10. p. 3. A M. Szövetk. Külkeresk. Váll. sikeres exportcikke a kemping- és kerti bútor. V., Október 6. u. 12. 2843. FEJÉR Gyula: Hungarocamionok a nagyvilágban. 111. = Népszabadság 1981. febr. 10. p. 5. A Nemzetközi Autóköziek. Váll. tevékenysége. XIV., Népstadion út 51. 2844. [hERSKOVITS Pál]P. H.: Hungarocamion responds to economic challenge. Ul. = Daily News 1981. aug. 18. p. 3. A Hungarocamion Váll. gazdasági tevékenysége és az utóbbi évek keresk.-i adatai. 2845. MAGYAR áru sok országba. 111. = Rákosmenti Híradó 1981. No 2. nov. p. 9. A Hungarocamion Nemzetközi Autóköziek. Váll. tevé­kenysége. 2846. [POKORNY István] —p-: Alma minden mennyiségben. 111. = M. Hírek 1981. No 23. p. 8-9. A HUNGAROFRUCT Zöldség—Gyümölcs Szövetk.-i Külkeresk. Váll. almaexportja. VI., Munkácsy Mihály u. 19/b. 2847. KISKA István—LUKÁCS János: Tőzsdeműveletek a Hungarotex gyakorlatában. = Külgazdaság 1981. No 11. p. 54-57. HUNGAROTEX Textükülkeresk. Váll. V., Szép u. 2. 2848. R.[ÉTl] P. [ál]: Vita a külkereskedelmi társaságokról. = Világgazdaság 1981. dec. 2. p. 3. A HUNGAROTEX és más külkeresk. váll.-ok együtt­működése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom