Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Bibliográfia - Városleírás, várostörténet, városfejlesztés

26 vár os leírás, várostörténet, városfejlesztés 376. TÖRTÉNELEM és hagyomány. 1-2. rész. 111. = Hegy­vidék 1981. No 3. okt. p. 5.;No 4. dec. p. ll. Védett, műemlék épületek állaga, megóvása: Lotz villa Zugligeti út 61., Erkel nyaralója Diana u. 1: stb. Hiá­nyosságok a 79 védett épület felújításában. 377. [CEDE Márton] (Gede): Középpontban az ember és a család. Beszélgetés Mátrai Rezső tanácselnökkel. = Hegyvi­dék 1981. No 4. dec. p. [l.] A kér. 1981-es eredményei: óvodák, isk.-k fejlesztése, szolgáltatások, üzlethálózat bővítése. Feladatok a jövő évben. XIII. kerület 378. ANGYALFÖLDI változások. = M. Nemzet 1981. jan. 23. p. 3. Ez évi fejlesztési tervek. 379. JÓ ütemben épül Angyalföldön az új lakónegyed. =Esti Hírl. 1981. febr. 26. p. [l ] 14 új épületben 2030 lakás gyors építése a jó előkészí­tésnek köszönhető a Szegedi út-Béke tér—Országbíró u. környékén. 380. JELENICS József: „Mégis lesz élet a romokon!” = An­gyalföld 1981. No 1. márc. p. 8. Emlékek a felszab. idejéből. 381. MIVEL gyarapodtunk öt esztendő alatt? 111. = Angyal­föld 1981. No 1. márc. p. 9. Képriport a legújabb létesítményekről. 382. RÉVAI Valéria: Vita a VI. ötéves terv kerületi koncep­ciójáról. = Angyalföld 1981. No 1. márc. p. 5.' Legfontosabb tervszám: csaknem 7 ezer lakás. 383. [LUKÁCS Ákos] II. áj: Városházi jelentésünk. Új ne­gyed a Vizafogón. = Esti Hírl. 1981. márc. 5. p. [l.] Új lakótelep tervei és előkészítő munkálatai a Népfür­dő u. mentén. 384. FAHIDY József: Egy kerület a fővárosi tanács V. B. előtt. Angyalföldi jelentés. Új üzemek, tervszerűbb lakás- gazdálkodás. = M. Hírl. 1981. márc. 26. p. 5. A kér. eredményeinek és terveinek vitája. 385. KÁDÁR János látogatása Angyalföldön. 111. = Népsza­badság 1981. ápr. 30. p. [lj, 3-4. A látogatás programja, zászló- és oklevélátadó ünnep­ségek. 386. KIKLI Tivadar: Új lakótelep a Gyöngyösi úton. Tripo- lisz nincs többé. = M. Hírl. 1981. ápr. 30. p. 8. A lakótelep kialakítása; szolgáltatás, iskolák és pihenő­parkok létesítése. 387. GÁSPÁR Tibor-BENE László-VALKÓ Gábor: Újlipót­városi lakótelep, Budapest XIII. 111. = M. Ép. műv. 1981. No 2. p. 12-15. A Duna-parton az Ipoly u.-tól az Árpád-hídig elterülő 31,3 hektáron épülő 4000 lakásos lakótelep. 388. GÁSPÁR Sándor Angyalföldön. = Népszabadság 1981. máj. 28. p. 5. Az MSZMP Polit. Biz. tagja, a SZOT főtitkára a kér. fejlődésével és váll.-aival ismerkedett. 389. [FERENCZI Annamária] (ferenczi): Ilyen lesz az angya­lok földje. = Hétfői Hírek 1981. jún. 29. p. 5. A kér. fejlesztése a VI. ötéves tervidőszakban. 390. ACZÉL Kovách Tamás: Angyalföld varázsa. = Esti Hírl. 1981. júl. 3. p. [3.] Deák Gábor, a kér. pártbiz. első titkára a fejlesztés terveiről. 391. ACZÉL Kovách Tamás: Nagy otthon a város. Elődeink a jövőről. Korunk tervezése. = Esti Hírl. 1981. júl. 23. P-[3.] Lakás- és szolgáltató-hálózat építési tervek. 392. ANGYALFÖLD új arcai. 111. = Esti Hírl. 1981. júl. 28. p. [4.] Új építkezések. 393. MOLNÁR Zsuzsa: Angyalföld holnapi arculatát mind­annyiunk munkája alakítja. = Angyalföld 1981. No 2. szept. p. 2. Tanácsülés a kér. fejlődéséről a VI. ötéves tervidőszak­ban. 394. RÉVAI Valéria: A tenni akarást szeretnénk közreműkö­désre váltani. = Angyalföld 1981. szept. No 2. p. 3. A kér. fejlesztési programja, eredményei. 395. ACZÉL Kovách Tamás: Megújuló Angyalföld. = Esti Hírl. 1981. okt. 12. p. [3.] A kér. fejlesztése, rekonstr.-ja. 396. PÁSZTOR József,M.: Az Angyalföldi Munkásezred tör­ténetéhez. = M. Hírl. 1981. nov. 26. p. 6. Beszélgetés Mulató Jánossal az ellenforrad.-mal szem­benálló kommunisták 1956-os szervezkedéséről. 397. MOLNÁR Zsuzsa: Angyalföld akkor is hű maradt. = Angyalföld 1981. No 3. dec. p. 3. Két nyugdíjas /volt gyárig./ visszaemlékezése 1956 eseményeire, amelyeknek sikerült útját állni. 398. FAZEKAS Ágnes: Változások a Dráva utcán innen és túl. Emeletes Angyalföld. = Esti Hírl. 1981. dec. 23. p. [2.] A XIII. kér. fejl.-e. XIV. kerület 399. ZUGLÓ 1981. évi várospolitikai terve. Fejlesztési alap­ja, költségvetése. [Közreadj Bp. Főv. XIV. kér. tan. [Bp., ny. n. soksz.] 1981. 76 p. Bq 389/403 400. ZUGLÓ VI. ötéves költségvetési és fejlesztési terve. [Közread.] Bp. Főv. XIV. kér. tan. [Bp.], (ÉTK) [soksz.] (1981.) 50, [l]p. Bq 381/243

Next

/
Oldalképek
Tartalom