Budapest történetének bibliográfiája 1981 (Budapest, 1983)

Bibliográfia - Városleírás, várostörténet, városfejlesztés

KÖZTÉRI SZOBROK, DISZKUTAK, EMLÉKTÁBLÁK 35 604. HOLLÓSI Istvánná: Köztéri munkák. = Művészet 1981. No 2. p. 58-59. 1980. jan.—febr. Markolt György: Fekvő csikó szobor III., Mókus u. Óvoda; Humenyánszky Jolán: Martos Flóra mellszobor. XIV., Nyisztoru. 11-13.; Goldmann György: Munkás. XIII., Váci út MSZMP XIII. ker.-i biz. ; Szabó László: Racka juh. XIV., Újvidék tér; Oláh Szilveszter: Anya gyermekkel kőszobor. XVII., Sima u. Óvoda; Szabó György: Chlepkó Ede mellszobor. XIX., Chlepkó Ede tér; 1980. március. Lohr Pálma: kerámia. II., Szabadság u. 35—37. Ált. Isk. Könyvtára; Perez János: Madár bronz­szobor. X:, Bányató u.; Borsos Miklós: Kassák Lajos portrédombormű. XIII., Váci út 61. Ált. Isk.; Laborcz Ferenc: Ülő munkás bronzszobra. XVII., Hősök tere. 1980. ápr. üvegablakok, domborművek, kböző helye­ken. 605. WEHNER Tibor: Magyar manir. Ikonográfiái sablonok a kortárs monumentális szobrászatban. = Mozgó Világ 1981. No 2. p. 98-103. Az emlékszobrok és emlékművek művészeti elemzése, sok bp.-i köztéri szobrot említ a cikk. 606. SZÖLLŐSI Ferenc: Új műalkotások Budapest utcáin, te­rein, házfalam. Építész, művész együtt járja a fővárost. 111. = Esti Hírl. 1981. febr. 13. p. [3.] 97 művész 124 alkotása a főv. kböző helyem a most véget ért ötéves tervidőszak alatt. 607. HOLLÓSI Istvánné: Köztéri munkák. = Művészet 1981. No 3. p.’59. 1980. máj. Rozgonyi Béla: pillér és falburkolat. NI- KEX Külker. Váll. L, Mészáros u. 48—54.; Borsos Mik­lós: Beethoven dombormű. L, Várszínház homlokzata; Eőry Miklós: virágtartók kerámia. XI., Szakasits Árpád út. Etele mozi; 1980. jún. Kerényi Jenő: Anya gyermekkel bronz. XL, Schönherz Zoltán út; Marton László: Egry József. XI., Egry József u. 608. MAKAY Gusztáv: Névtelen szobrok. 111. = Élet és írod. 1981. No 9. p. 9. Jó néhány főv.-i köztéri szobor névtelenségének kri­tikája, melyet fényképeivel támaszt alá. 609. HARANGOZÓ Márta: Egy művész két műve. Új köztéri szobrok. = Esti Hírl. 1981. ápr. 10. p.'[2.] Marton László művei: József Attila szobra a Parlament mellett IV., Kossuth téri, Egry József szobra (XL, Egry József u.|. 610. HOLLÓSI Istvánné: Köztéri munkák. = Művészet 1981. No 5. p. 59. 1980. júl. Somogyi József: Hárfás lány szobra. IL, Zichy kastély előtti park; Lessenyei Márta: Anya gyer­mekkel. III., Bm.-i lakótelep parkja; Pázmándy Antal: Pyrogránit plasztika. XI., Bártfai u.-Tétényi úti park; Berczeller Rezső: figurális dombormű. XL, Budaörsi út 36. Főv. Vízművek homlokzata; Kulcs Béla: Pingvi­nek szobor. XIII., Tüzér u. 33—35.; u. ott: Tomay Endre: Kakasos mese; Majoros Hédi: mázas pyrogránit plasztika. XIV., Városliget; Antoni Rozi—Nádas László: Szöges gombos játszóplasztika. XIV., Városliget; Tóth Sándor: Manninger Rezső emléktábla. XIV., Tábornok u. 2. Orsz. Állateü. Int. 611. ÚJ köztéri szobrok országszerte. = Népszabadság 1981. júl. 22. p.'7. A Képzőműv. Kivitelező Váll. tervei a főv.-ban. 612. SEBÖK Magda: Szobormesék. 111. = Budapest 1981. No 8. p. 26-27. Barokk köztéri egyházi szobrok a főv.-ban. 613. ALAJOS Strobl und seine Skulpturen. 111. = Bp. Rund­schau 1981. No 33. p.TO. S. A. köztéri szobrainak: Szent István lovasszobra, Má-- tyás-kút, Arany János, Jókai Mór, Erkel Ferenc és Semmelweis Ignác szobrának bemutatása. 614. HOLLÓSI Istvánné: Köztéri munkák. = Művészet 1981. No 10. p. 58-59. 1980. aug. Kiss István: Monda. XI., Kelenföldi lakót., Nagy István János: Fekvő nő. XI., Csörsz u. MOM park; Szept. Makrisz Agamemnon: Díszkút. II., Moszkva tér; Pátzay Pál: Sportlovas. II;, Margit-híd b.-i lejáró áthe­lyezve; Dallos Ida emléktábla a IV. kér. Papp J. u. Műv. Házon; Márkus Emília síremlék a Mező I. úti te­metőben; Schaár Erzsébet: Hugonnai Vilma mellszo­bor. XXII., Nagytétényi Kastélymúzeum. 615. HOLLÓSI Istvánné: Köztéri munkák. = Művészet 1981. No 11. p. 58-59. 1980. okt. Kiss Sándor: Gábor Áron emlékmű. IL, Szi­lágyi Erzsébet fasor; Madarassy István: cégér. III., Fő tér 1. Ób. Galéria; Szabó Iván: Bicinia. XI., Bogdánfy u.; Albrecht Júlia: Kerámia dombormű. XXI., Orion u. 14.; 1980. nov. Tótfalusi László: Hatvány Lajos emlék­tábla. L, Bécsikapu tér 17.; Mészáros Dezső: Csobogó. IL, Hidegkúti út; Weiner Leó-portré — Rieger Tibor műve. VI., Liszt Ferenc tér 8. Zeneműv. Főisk.; Rieger Tibor: Buzáth Aladár domborműves emléktábla. VIII., Puskin u. 11-13. ELTE Kollégium; Veszély Jelena: Guggoló. XV., Mézeskalács u. lakótelep. 1980. dec. Marton László: József Attüa portrészobor. V., Kossuth tér; Pikier István: Fazekas Mihály mellszo­bor. VIII., Horváth Mihály tér 8. Gimn.; Marton Lász­ló: Fodor József síremlék. XL, Farkasréti temető; Varga Imre: Básti Lajos síremlék és Várkonyi Zoltán síremlék. 616. [SEBES Erzsébet] (s. e.): Érdekes, új köztéri szobrok. = Hétfői Hírek 1981. No 48. p. [l.] 1982-ben felállítandó szobrok a főv.-ban és vidéki vá­rosainkban. 617. SZÁRAZ György: Budapest-dekameron. = Népszabadság 1981. dec. 31. p. 15. Bemutatja „olvasmányait” Bp. szobortalapzatainak, emléktábláinak, hirdetőtábláinak, sírfeliratainak szöve­gét. 618. ANTIFASISZTA emlékmű. 111. = Esti Hűl. 1981. dec. 19. P- [4.] A bp.-i egyetemek kezdeményezésére került felállításra a XI., Feneketlen tó körüli parkban az antifasiszta egyetemisták emlékműve. 619. ‘BALOGH Józsefné: Anyák szobra. = Huszadik kér. 1981. No 2. ápr. p. 9. Visszaemlékezés Kaszap Károly szobrász alkotásának avatóünnepségére, mely 1933. máj. 28-án volt. XX., Er­zsébet tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom