Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1949

1. 1949. február 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1949 FEBRUÁR 23-ÁN TARTOTT ' RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ^A JEGYZŐKÖNYVE Jelen vannak : Köböl József elnök, Dédes Gyula és dr Varga Lajos alelnökök elnöklése mellett Bognár József polgár­mester, Fodor Gyula alpolgármester, dr Szokolay Leó árvaszéki elnök, dr Csobanyi Zoltán tiszti főügyész, dr Beliczay Imre, dr Szoboszlay Ferenc, PoIIák Ferencné, Bodnár László, Borsos József, Sághy Gábor, Rados Kornél tanácsnokok, dr Bakács Tibor tiszti főorvos, Goda Gábor és Nezvái Ferenc h. tanácsnokok, dr Bene Lajos főjegyző, a Stat. Hiv. vezetője, Fazekas István főszámvevő, dr Varjas László, dr Gálócsi Györgyné, dr Szekeres Róbert, Lévy Tibor, dr Csépai Pál, Nagy József elöljárók, továbbá: Aradi Sándor dr Ádám Ernő dr Ágoston Péterné Árkos Pál Babirák Mihály Bajcsy-Zsilinszky Endréné Bálás Gábor dr Balázsy Sándor Balogh András Balogh István dr Barát Mária Baráth Géza Barsi Imre dr Bata István Baticz Gyula Bauer Béla Básta Rezső Bernfeld Imréné dr Biró Jenő Biró László Boday Antal . . Bognár József Bolgár István Bródy Ernő dr Bujtás Mihály Chajesz Ida Csécsy Imre dr Csillag Ferencné Csobanyi Zoltán dr Dabronaky Gyula Dajkovich István dr Darvas Károly dr Dárdai Gábor Dédes Gyula Domány Imréné dr Egri Artúr Elek László Erdélyi Kálmán Faragó György dr ifj. Faragó György dr Farkass Imre Farkas József Fái Boris Fenyvesi Gáborné Fischer Béláné ifj. Fock Jenő Fodor Gyula Fodor István Forgács Ambrus Földes Imre dr Frey Endre Füzes Feldmann Gyula Füzesi Fischer Kornél Gálócsi Györgyné dr Gáspár Béla Gátai Ágoston Genát Endre Gerlóczi Lajos Gyömrei Sándor dr Halász Alfréd Hamvasdi János Harmathy Lajos Harrej Ferenc dr Haypál Béla Hegyi Zsigmond dr Hidas Ferenc Igaz Sándor Jászi Ferenc Juhász József Kelemen Sándor dr Keleti Márton id. Keresztes Tibor dr Kerék Mihály dr Keszthelyi Géza Kiss Kálmán Kiss Károly Knebel Alfréd Komlós László Kónya Ferenc Kopta Károly Korbacsics Pál Kosztandi István Kovatsek Ferenc Kovács Mátyás Kovácsy Sándor dr Köböl József Kristóf Károly Kürthy Sándor dr Ladányi Ármin dr Lammel Kálmán Lányi Béla dr Lehotzky Gyula .Lévy Tibor Liebe István Liktor Lajos Lotharides István Lovas Sándor Magyar-Csik Józsefné Magyar Miklós Markovich Dezső dr Mayer Béla Mándi Péterné Marcs Margit Mezei György Nagy Rezső Nádas László dr Nemes Pál Nezvái Ferenc Németh Dezső Oláh Elemér Orcsó Gyula Pakots György Palágyi Natália Patay Pál dr Payr Hugó Pálos György dr Pető Antal Pikler Emmi dr Pintér Géza dr PoIIák Ferencné Pollner György dr Pozsonyi István Remetey Béla dr Reők Iván dr Reszegi Ferenc Ribény Kamilló Riedl István Romvári István Rubletzky Géza Ruttner Béla dr Sasvári Géza dr Sárfi. Rózsi Sármány Irén Schmidt Géza dr Siki Béla Simándi Béla Sinkovics Artúr Szabó Jánosné Szakasits Antal Szebenyi Endre dr T. Szerémi Borbála Székely Gábor dr Székely Lajos Szíjártó Károly Szilas Oszkár dr Szilágyi Sándor Taba István dr Takács István Tamás Béla Tamás Károly dr Tausz János Tóth András Trócsányi Zoltán dr Turóczi-Trostler József dr Ujj Gyula Újhegyi Gy. Lóránd dr Varga István Varga Lajos dr Varjú Gyula Velenczei Sándor Végvári István Vészi Gyula Vinczer Pál Virág Sándor Virág Sándorné Wareka Gyula Woweszny Jenő törvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom