Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1947

Név- és tárgymutató

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA ÁLTAL AZ 1947. ÉVBEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEINEK TÁRGY- ÉS NÉVMUTATÓJA JEGYZET: A MUTATÓ SZÁMAI A KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK SZÁMAIT JELZIK \ 1948 ————i*H———^—•——— BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom