Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1938

2. 1938. február 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 81

84 1938. február 16-iki közgyűlés. 80—81. szám. céljára előirányzott hitelösszeg terhére engedélyezi azzal, hogy az engedélyezett összeget az 1938. évi költségvetés VII. fejezet (Közoktatás) XXIII. címén, a Rend­kívüli kiadások 1. rovatán kell elszámolni. A közgyűlés ezt a határozatát jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz terjeszti fel. !81. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 104.110/1937— VII. számú elő­terjesztését, több közoktatási alkalmazott korengedélye ügyében. A közgyűlés a polgármester előterjesztésére az alább felsorolt és feltételesen kinevezett közoktatási alkalmazottaknak és pedig: dr. Baranyay Lőrincné sz. Farkas Ida óvónőnek, aki Nagykárolyban 1891. február hó 11.-én született; Budai Erzsébet óvónőnek, aki Kőröstarcsán 1894. október hó 10.-én született; Dragóner Mária óvónőnek, aki Varannó községben (Zemplén vm.) 1895. április hó 28.-án született; Milotay Berta óvónőnek, aki Nyírbátorban 1885. március hó 3.-án született; Simonyi Mária óvónőnek, aki Egerben 1891. október hó 18.-án született; Tatay Ida óvónőnek, aki Szatmárnémetiben 1891. október hó 6.-án született; Zettner Emma óvónőnek, aki Budapesten 1887. július 29.-én született; Sprenger Lajos elemi iskolai énektanítónak, aki Kaposváron 1895 augusztus hó 2.-án született; Tóth Alice zenetanfolyami tanárnak, aki Budapesten 1887. március hó 14.-én született; Barabás Ilona Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Pápán 1893. január 15.-én született ; Barna Judit elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1895. január hó 28.-án született; Buday Jánosné sz. Zanathy Csilla elemi iskolai tanítónőnek, aki Nagykárolyban 1894. március hó 21.-én született; Czira Endréné sz. Kalászy Erzsébet elemi iskolai tanítónőnek, aki Debrecenben 1888. augusztus hó 25-én született; Özv. Éger Jenőné sz. Hazslinszky Hona elemi iskolai tanítónőnek, aki Buda­pesten 1892. augusztus hó 15-én született; Fekete E. Györgyike elemi iskolai tanítónőnek, aki Nagykikindán, 1893. április hó 11-én született; Gách Stefánia elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1892. augusztus 2-án született; Gondos Bernátné sz. Siegler Jolán elemi iskolai rendes tanítónőnek, aki Tisza­füreden 1884. január 11-én született; Jablonszky Gézáné sz. Rösler Ilona elemi iskolai rendes tanítónőnek, aki Budapesten, 1890. március hó 18-án született; özv. Látrányi Jánosné sz. Hetényi Anna elemi iskolai tanítónőnek, aki Pándor­falván (Mosón vm.) 1897. március hó 20-án született; Marczinka Gézáné sz. Pórer Ilona elemi iskolai tanítónőnek, aki Eszéken 1894. január 22-én született; Nagy Lászlóné sz. Székely Zsuzsanna elemi iskolai tanítónőnek, aki Éradonyban (Bihar vm.) 1888. április hó 7-én született; vitéz Ottóffy Ottóné sz. Szombathelyi Irén elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1894. április hó 25-én született; dr. Pacher Kornélné sz. Márffy Anna elemi iskolai tanítónőnek ,aki Budapesten 1889. szeptember 3-án született; Plete Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Perjámoson, 1897. január hó 28-án született ; Simon Istvánné sz. Kürti Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Brünnben (Morvaország) 1884. május hó 10-én született; Özv. Szabó Dénesné sz. Betlen Teréz elemi iakolai tanítónőnek, aki Aradon 1889. december hó 6-án született; Szabó Sándorné sz. Schneider Rózsi elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1888 július hó 29-én született; Szalay Győzőné, Bauer Aranka elemi iskolai tanítónőnek, aki Dunaharasztin 1891. szeptember hó 6-án született;

Next

/
Oldalképek
Tartalom