Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1938

10. 1938. decmeber 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 560

636 1938. december 16-iki közgyűlés. 559—560. szám. 26. §. Életbelépés. Ez a szabályrendelet a kormányhatósági jóváhagyás után a székesfőváros hivatalos lapjában (Fővárosi Közlöny) történt szabályszerű kihirdetését követő tizenötödik napon lép életbe. 27. §. Végrehajtás. Ezt a szabályrendeletet a polgármester hajtja végre. A közgyűlés ezt a határozatát jóváhagyás céljából a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjeszti. !560. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 97.411/1938— VII. számú elő­terjesztését több közoktatási alkalmazott korengedélye ügyében. A közgyűlés a polgármester előterjesztésére az alább felsorolt és feltételesen kinevezett közoktatási alkalmazottaknak éspedig: Pataky Margit óvónőnek, aki Peczeszöllős községben (Bihar vm.) 1896. július 12-én született; Varga Dánielné sz. Szatmáry Margit óvónőnek, aki Budapesten 1894. április 7-én született; dr. Csetényi Andorné sz. László Gizella elemi iskolai tanítónőnek, aki Tasnád községben (Szilágy vm.) 1887. szeptember 26-án született; dr. Kiss Jánosné sz. Bogyó Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Kecskeméten 1890. december 1-én született; özv. Witkowszky Sándorné sz. Étsy Etel elemi iskolai tanítónőnek, aki Buda­pesten 1882. szeptember 5-én született; Scheuer Jánosné sz. Szombathelyi Ilona elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1898. január 8-án született; özv. Sipos Dezsőné sz. Klein Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Kassán 1891. április 19-én született; Kolos Jolán elemi iskolai tanítónőnek, aki Kassán 1884. november 27-én született; özv. Fazekas Kálmánné sz. Pálffy Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Buda­pesten 1898. március 7-én született; vitéz Puy Jenőné sz. Skoluda Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Nyitranémeti községben 1897. július 27-én született; özv. Arvai Gézáné sz. Pogány Margit, elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1897. március 26-án született; Ákos Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Magyaróváron 1894. szeptember 24-én született; Erdőkövy Istvánné sz. Gálfi Klára elemi iskolai tanítónőnek, aki Románpetre községben (Torontál vm.) 1894. december 25-én született; Szimon Andrásné sz. Farkas Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Tiszakürt községben (Szolnok vm.) 1897. február 3-án született; Czeglédi Györgyné sz. Rothnágel Margit elemi iskolai tanítónőnek, aki Esztergomban 1897. november 21-én született; Juhász Karolin elemi iskolai tanítónőnek, aki Cegléden 1889. június 16-án született; Ocskay Lászlóné sz. Filipánics Teréz elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1896. december 22-én született; dr. Lakatos Gézáné sz. Pfeiffer Gabriella elemi iskolai tanítónőnek, aki Buda­pesten 1889. április 28-án született; Sugár Ferencné sz. Molnár Kornélia elemi iskolai tanítónőnek, aki Visznek községben (Heves vm.) 1891. április 3-án született;

Next

/
Oldalképek
Tartalom