Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1938

2. 1938. február 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 82

1938. fe bruár 16-iki közgyűlés. 81—82. szám. 85 Székely Erzsébet elemi iskolai tanítónőnek, aki Budapesten 1888. október 31-én született; Tauszik Andorné sz. Soltész Piroska elemi iskolai tanítónőnek, aki Buda­pesten 1895. május hó 12-én született; Walter Mária elemi iskolai tanítónőnek, aki Császártöltésen (Pest vm.) 1887. március hó 18-án született; Huzják Erzsébet ismétlőiskolai tanítónőnek, aki Znióváralja (Turócz vm.) községben 1894. június 18-án született; Rácz Renáta ismétlőiskolai tanítónőnek, aki Zomborban 1891. február 27-én született ; Fássy Borbála polgári iskolai tanárnőnek, aki Nagyváradon 1896. július hó 12-én született; Jeszenszky Aurélné sz. Wendt Mária polgári iskolai tanítónőnek, aki Temesváron 1896. december hó 8-án született; Kiszelényi Irén Mária polgári iskolai tanárnőnek, aki Budapesten, 1896. október hó 20-án született; Szerényi Géza polgári iskolai tanárnak, aki Budapesten 1896. november hó 18-án született; Szczerbovszky Lászlóné sz. Scholz Mária felsőkereskedelmi iskolai tanárnőnek, aki Kaposváron 1896. június hó 25-én született; dr. Árkosi Béla iparostanonciskolai tanítónak, aki Felsőbányán (Szatmár vm.) 1896. április hó 21-én született; Ursziny Endre Kertészképző iskolai szaktanítónak, aki Putnokon (Gömör vm.) 1897. július hó 11-én született; Gerbner Árpád felsőmezőgazdasági iskolai tanárnak, aki Budapesten 1884. augusztus hó 19-én született; Kozma Emil felsőmezőgazdasági iskolai tanárnak,aki Szöny községben (Komárom vm.) 1894. november hó 1-én született; valamint Özv. Sebestény lgnácné sz. Erőss Katalin dajkának, aki Dinyésen 1886. április hó 25-én született; Horváth Imréné sz. Dobai Erzsébet dajkának, aki Alsóágon 1893. január hó 1-én született ; Pintér Istvánné sz. Sütő Erzsébet dajkának, aki Felsőnyéken 1884. szeptember hó 22-én született; Zombori Alajosné sz. Jánoska Eleonóra dajkának, aki Erzsébetfalván 1890. április hó 30-án született; Molnár Gézáné sz. Guttmann Borbála dajkának, aki Budapesten 1890. április hó 26-án született; Kucharik Rezsőné sz. Schukkert Katalin dajkának, aki Hartán 1893. december hó 14-én született és Özv. Kuvanek Istvánné sz. Tujner Mária dajkának, aki Budapesten 1895. szeptember hó 13-án született, a korengedélyt megadja és kimondja, hogy nevezettek életkorukra való tekintet nélkül képzettségüknek megfelelő bármely rendszeres állásra kinevezhetők. A közgyűlés ezt a határozatát további intézkedések megtétele végett a polgár­mesternek adja ki. !82. Tárgyalja a közgyűlés a polgármester 115.467/1938— VIII. számú elő­terjesztését a 197/1935. kgy. számú határozattal a sertésközvágóhídi kis szurocsarnok bővítésére engedélyezett hitelösszegnek a nagy szurocsarnok modernizálására és nagyobbítására való felhasználása tárgyában. A közgyűlés a polgármesternek a közélelmezési és pénzügyi szakbizottságok által is pártolt előterjesztésére a 197/1935. számú közgyűlési határozat 2. pontjának módosítása mellett a sertésközvágóhídi kis szurocsarnok kibővítése helyett a nagy szurocsarnok modernizálását, 2 gyorsszúró és kopasztóberendezéssel, továbbá 2 kéziszúróhellyel történő kibővítését határozza el és erre a célra a sertésközvágóhídi kis szurocsarnok bővítésére és 11 kábítóberendezés felszerelésére engedélyezett 420.000 pengőből még rendelkezésre álló 403.933-92 pengő, továbbá ugyancsak a hivatkozott közgyűlési határozat 1. pontjában hűtőátalakítási munkálatokra

Next

/
Oldalképek
Tartalom