Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 221

1935. június 25-iki alakuló közgyűlés. 221. szám. 161 Egyesült Polgári Ellenzék : Wietzkovits István, Krámer Adolf, Herczl István, Miákity Elek, Halmos Aladár, Rotschild Tibor, Schoór Kálmán, Darvas Zoltán, Engel Árpád, Wietzkovits Istvánné, Eisenberger Elemér, id. Metzger Antal, Adler Sándor, Sauer Antal, Vágó Pál, Fonfeder Mihály, Metzger Ágoston, Hever Mihály, Szongoth János, Csutor József, Gál Sándor, egerszalóki Czigler Béla, Metzger József, dr. Faragó József, dr. Varsányi Elemér, Balassa András, Dénes Adolf, Aczél Andor, Kinczler Jenő, dr. Gyenes Ferenc. Keresztény Községi Párt: Reischl Károly, Oszvaldik Gyula, Slunka Alajosné, Biczó Dániel, Valent Sándor, Gyerkászay Gyuláné, Horváth Ferenc, Holek Sámuel, özv. Honéczy Jenöné, Bonin Gizella, Miskovits Ferenc, Kisgyörgy Sándorné, Wels Teréz, Vajay Jenő, Tésy (Fritsch) Istvánné, Stifft Jenőné, Fischer Károly, Németh József, Bonin Ágoston, Misik Ferenc, Pozsgai Oszkár, Bonin Hilda, Csiszár János, Varga József, Pásztói (Poser) Jakabné. Nemzeti Egység Pártja: Dr. Szabó Béla, Erős Jenő, Tihanyi Sándor, Kun Zoltán, Marton Pál, Fléger Dezső, Sánczy József, Pfeifer Győző, dr. Gesztessy Balogh Gábor, Kovács Pál, Tej­falussy Sydó Ferenc, dr. Paréj László, dr. Nemes István, Szirt Miklós, Moharos Ferenc, Jánszky Béla, Kaposi József, Szentistváni István, Majzik József, Csukárdi József, Bajcsi Lajos, Medve József, Dancs József, Amfer József, Fodor István, Szalay József, Nagy Lajos, Németh István. Keresztény Ellenzék (Friedrich-Párt) : Ábel István, Wetter Gusztávné szül. Nagy Elza, Fazekas István, Mudrák Gyuláné szül. Somogyi Irén, Domokos Péter, Halnék Gyuláné szül. Micsinay Mária, K. Farkas Szilveszter, Kovács Aladárné szül. Achs Ács Irén, Muzsik Ferenc, Stadt­müller Lajosné szül. Popovits Mária, Serfőző Ödöri, Kubista Lajosné szül. Blaha Mária, Appel Gyula, Vanyek Ernőné szül. Wallendums Magda, Kovács János, Fazekas Istvánné szül. Bertalan Mária, Almásy István, Andorfi Lászlóné szül. Molnár Anna, Ágoston István, Kemény József, Bott István, Dörfler Ágoston, dr. Kovács Géza, Kovács Aladár Andor, Andorfi László, Hoffmann Károly, Müller Gyula, Kubista Lajos, Zakara István, Szilágyi István. XII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kostyál Lajos, dr. Schuld László, Weszely J. Antal, Ferencz Imre, özv.Schannen Mátyásné, Szigetváry (Scheiring) Károlyné, Gróf Béla, Ambrus Lóránt, Szihn Ede, Horváth István, Száll Antal, Simkó Károlyné, Perjés Vilmos, Horváth József, Rapai Dezső, Wehrmann Géza, Leféber Felicia, Kiss József, Geiszlinger Géza, Huszár Géza, Vigh László, Györgyfy Márton, dr. Mohaupt Gyula. Nemzeti Egység Pártja : Dr. Havas Gyula, Kriszt Ferencné szül. Kelemen Mária, Haber Ilona, Landesz Józsefné szül. Nagy Erzsébet, Jellinek Vilmosné szül. Schlager Gabriella, Jung József, Kelemen József, dr. Marchall Gerhardt, Fetter József, Nálik Károly, dr. vitéz Herceg­házy Károly, dr. Hajdú Sándor, Szakalay Mária, Szepessy Elek, Morvay Ignác, Polgár Károly, Marossi Jenő, Végvári Ferenc, Dunst Andor, Czakó Pál, Szőllösi Andor, Harasztos Ferenc, Major Mihály, Fridrich József. XIII. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociáldemokrata Párt : Lőwy Miksa, Kellner Gyula, Singer Vilmos, Virág Sándor, Schubert Ignác, Szűcs Mihály Szántó Ignác, Tankó István, Bartel Károly, Jenéi István, Kapu József, Tiglmann Alajosné szül. Libich Klementin, Hamvay György, Gacsádi Lajos, Muli

Next

/
Oldalképek
Tartalom