Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 223 - 224

1935. június 25-iki ala kuló közgyűlés. 223—224. szám. 163 !223. Szendy Károly polgármester-h.elnök a felfüggesztett alakuló közgyűlést újból megnyitja és bejelenti, hogy a szavazatszedő küldöttség jelentése beérkezett. !224. Dr. Gloetzer László tanácsjegyző, a közgyűlés h. jegyzője felolvassa a szavazatszedő küldöttség jelentését, mely szerint az 1930: XVIII. t.-c. 18. §-a alapján az érdekképviseletek által a törvényhatósági bizottságba küldendő rendes és pót­tagoknak, nevezetesen : a) a budapesti ügyvédi kamara választmányából három rendes és három pót­tagnak, b) a budapesti közjegyzői kamara választmányából egy rendes és egy póttagnak, c) a budapesti mérnöki kamara választmányából három rendes és három pót­tagnak, d) a budapesti orvosi kamara — illetőleg annak megalakulásáig az országos orvosszövetség budapesti fiókja — választmányából három rendes és három pót­tagnak, e) a magyar gyáriparosok országos szövetsége igazgatóságának tagjai közül két rendes és két póttagnak, í) a budapesti kereskedelmi és iparkamarának a beltagjai közül négy rendes és négy póttagnak, még pedig 2—2 kereskedőnek és 2—2 kisiparosnak, g) az országos mezőgazdasági kamara igazgatóválasztmányának tagjai közül két rendes és két póttagnak titkos szavazás útján való megválasztása ügyében el­rendelt választási eljárás ma délután %6 órától %7 óráig terjedő időben megtartatott. Ez alatt az idő alatt a törvényhatósági bizottság tagjai beadtak összesen 149 « szavazatot. Szendy Károly polgármester-h.elnök a szavazás eredményéhez képest, az el­nyert szavazatok arányában a) a budapesti ügyvédi kamara választmányából a törvényhatósági bizottságba választandó három rendes tagsági helyre alsóviszoki dr. Gerlóczy Endrét (140), vitéz dr. Mátyásfalvy Erichet (138), dr. Pályi Gyulát (135), a három póttagsági helyre dr. Wenczel Árpádot (119), dr. Brózik Bódogot (111), dr. Nyáry Mikióst (111), b) a budapesti közjegyzői kamara választmányából választandó egy rendes tagsági helyre dr. Hedry Aladár (136), az egy póttagsági helyre dr. Fekete Lászlót (119), c) a budapesti mérnöki kamara választmányából választandó három rendes tagsági helyre Schoditsch Lajost (137), Dorner Gyulát (123), dr. Kossalka Jánost (120), a három póttagsági helyre Schmitterer Jenőt (120), Borús Ferencet (119), vitéz Martsekényi Imrét (112), d) a budapesti orvosi kamara — illetőleg annak megalakulásáig az országos orvosszövetség budapesti fiókja — választmányából választandó három rendes tagsági helyre dr. Szabó Gézát (136), dr. Windisch Ödönt (136), dr. Egerváry Tibort (135), a három póttagsági helyre dr. Nádor Nikitics Istvánt (119), dr. Pernyés Istvánt (119), dr. Petres Józsefet (111), e) a magyar gyáriparosok országos szövetsége igazgatóságának tagjai közül választandó két rendes tagsági helyre Burchard Bélaváry Rezsőt (138), Orphanides Jánost (136), a két póttagsági helyre Lengyel Gézát (127), Balonyi Ágostont (109), f) a budapesti kereskedelmi és iparkamarának a beltagjai közül választandó négy rendes és négy póttagsági helyre és pedig a két kereskedő rendes tagsági helyre Struczky Sándort (136) és Vas Imrét (133), a két kereskedő póttagsági helyre Kovács Bélát (119) és Laczkó Sándort (111), a két kisiparos rendes tagsági helyre Nagy Antalt (138) és Németh Gyulát (133), a két kisiparos póttagsági helyre Czlpauer Lászlót (119) és Kovatsek Ferencet (111), g) az országos mezőgazdasági kamara igazgatóválasztmányának tagjai közül választandó két rendes tagsági helyre Szentjóby Staub Elemért (138) és gróf Eszter­házy Móricot (136), a két póttagsági helyre Wünscher Frigyest (122) és dr. Baross Endrét (111 szavazattal) törvényesen megválasztott székesfővárosi törvényhatósági bizottsági rendes tagoknak, illetve székesfővárosi törvényhatósági bizottsági pót­tagnak jelenti ki. Erről a közgyűlés a főpolgármestert, a polgármestert, az igazolóválasztmányt, a polgármesteri I. (elnöki) ügyosztályt, a budapesti ügyvédi kamarát, a budapesti közjegyzői kamarát, a budapesti mérnöki kamarát, az országos orvosszövetség buda­pesti fiókját, a magyar gyáriparosok országos szövetségét, a budapesti kereskedelmi és iparkamarát, az országos mezőgazdasági kamarát és a megválasztottakat értesíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom