Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 221

160 1935. június 25-iki alakuló közgyűlés. 221. szám. Lajos, dr. Ehrenthal Aladár, Bokor Ernő Jenő, Havas Ernő, dr. Patzauer Rezsőné szül. Bauer Valéria, dr. Kleiner Artúr, Heller Ignácné szül. Berman Erzsébet, Roboz Zsigmond, dr. Neuwelt Sándor, dr. Timár Dezső, Rusznák Stefánia. Nemzeti Egység Pártja : Mohay Rezsőné szül. tusnádi Korody Józsa, dr. Mihalicsek Aurél, vitéz dr. Sághelyi Lajos, Szemerei Roboz Károlyné szül. Berger Paula, Buzáth Béla, dr. Bátorfi Hamerák Izabella, Frank László, Zsingor Károly, Metzler Béla, Gressl Rezső, Sandó József, dr. Vincze László, Stumpf Imre, báró Gudenus Hugó, Tomasoff Sándorné szül. Kappeter Ottilia, Mészáros Dezső, Ruppert Mihály, Krizbay István, Varga Antal, Kónya József, Szabó Árpád, Dlugolinszky Simon, Szöllösy Elemér, Nagy Sándor, Börzsey Józsefné szül. Hollóssy Franciska, Kollár Ferenc. X. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociáldemokrata Párt : Krausz József, Szabadka Ödön, Horváth Pál, Pitlovits Gyula, Gigor Sándor, Tóth István, Gáspár Ignác, Balián József, Ocskovszky János, Wünschl Jakab, ifj. Rubesch Ferenc, Schwarcz Bódog, Fehér István, Szobotka Ferenc, Páczius István, Fodor József, Bellák István, Ihász Péter, Boros Péter, Pálmai (Bartusek) Lajosné szül. Czettel Irma, Tribolt Károly, Engler Ignác, Fock Jenőné szül. Kohn Margit, Nagy István, ifj. Harót József, Fandl Tivadar, Hornyák Imre, Fabriczi István. Egyesült Polgári Ellenzék: Schiebel Elemér, Gellért Jakab, Várady Lajos, Balázs János, Bauer Gyula, Moschina Antal, Havas Ernő, Felhősi Sándor, Átal István, Popper Rudolf, Plenár János, Bernhardt Károly, Csaba Aladár, Koch Sándor, Zathureczky Ö. Gyuláné szül. Szabó Mária, Hajek István, ifj. Fehér Kálmán, Krasznai József, Fitos Ferenc, Bartalos Pál, Rábel Ferenc, Niemetz Gábor, Moschina Antalné szül. Bernhardt Katalin, Füst László, Dobos István, Bankó Sándor, Lendvay Mártonné szül. Poszpis Borbála, Kecskés Endre, Bankó Sándorné szül. Géczi Terézia, Friedrich Antalné szül. Kiss-Hagyán Anna. Keresztény Községi Párt : Zúzán Béla, Péterfi József, Reibl József, Madarász István, Grázl Lajos, Berzsenyi. István, Walient Ágoston, dr. Ránky Kálmán, Vasadi (Vaczula) János, Albert Ferencné, Haidler Ferenc, Kurás Antal, Szelényi László, Kiss Tóbiás, Monostori (Müller) István, dr. G. Képes Ferenc, Szabó Elek, Rabolt Antal, Fodor István, Urbányi C. József, Hatolkay Kázmér, Disztl Márton, Jakabffy István, Polcz Ödön, Pobozsny Jenő, Zsinkovits József. Nemzeti Egység Pártja : Áts Béla, Morich Ervin, dr. Marselek Zoltán, Bajor (Bayer) Károly, Kisbaconi Benedek Jenőné szül. Lendvai Irma, Marschall Nándor, Apáthy Pál, Mátyásy Antalné szül. Herold Erzsébet, Koncz András, Pécsvári Antal, dr. Füzeséry Tibor, Szemeti Béla, Tuzson Gyula, Nattán Endre, Katona Károly, vitéz Légrády Károly, Badicy Jenő, Lemmich Lőrinc, Sarang Ferenc, Németh Jenő, Petrányi Jakab, Király Ferenc, Kéry Ignác, Juhász József, Szaday Lajos, Scherffel Gusztáv, Laky Sándor. XI. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociáldemokrata Párt; Illés Ferenc, Behán András, Vulkovits János, Kozma Béla, Karner Ferenc, Egri Gáborné szül. Molnár Júlia, Sinketz József, Sipos Ferenc, Halász Jánosné szül. Kollarovits Matild, Farkas Miklós, Baticz Rezső, Horváth J. Istvánné szül Tóth Erzsébet, Labundy Imre, Reiner Géza, Klein Sándor, Harezga János, Illés Ferencné szül. Ferwagner Margit, Végh János, Eckstein Mór, Stoics Tamásné szül. Sersli Katalin, Banai Ferenc, Keszler Alajos, Somi János, Kőrösy Ferenc, Barbély Béla, Babos József, Burgermeiszter Ferenc, Bakler Imre, Bechtler Péterné szül. Kecskés Margit

Next

/
Oldalképek
Tartalom