Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

3. 1931. február 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 21-22 - 23 - 24 - 25

1931. február 4-iki rendkívüli közgyűlés. 21—25. szám. 53 Németh Béla dr. Németh János Orphanides János Oszoly Kálmán Padányi Andor Pajor Rudolf Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc? Payr Hugó Pászthy János Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Pollatschek Elemér dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Pompéry Elemér Popelka Béla Propper Sándor Rakovszky Iván dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schodits Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Staub Elemér Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó József Szabó Sándor dr. Szakáll Antal dr. Szentgáli Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Toperczer Ákosné Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Vázsonyi János dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Weltner Jakab Windisch Ödön dr. Wolff Károlv dr. !21—22. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendkívüli közgyűlést dél­után 5 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitele­sítésére felkéri Andréka Károly, dr. Bánóczi László, Bednárz Róbert és Pompéry Elemér törvényhatósági bizottsági tagokat. !23. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették dr. Bozóky Ádám, Császár Ferenc és dr. Raffay Sándor bizottsági tagok. Tudomásul szolgál. !24. Az elnök bejelenti, hogy a mai rendkívüli közgyűlés egyetlen tárgya a közigazgatási bizottság tíz tagjának, az igazolóválasztmány nyolc tagjának és a kijelölő választmány három tagjának titkos szavazás útján való megválasztása. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, a szavazatokat fél hét óráig elfogadni, akkor a szavazást be­rekeszteni és az eredményről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. A szavazás szavazólappal az I. emeleti tanácskozóteremben történik. Tudomásul szolgál. !25. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy az igazolóválasztmány átirata szerint a törvényhatósági bizottsági választókerületekben lemondások folytán több bizottsági hely üresedett meg és pedig: a Ill-ik választókerületben dr. Botzenhardt János bizottsági tag örökös taggá választatott és helyette Kocsán Károly bizottsági póttag hivatott be rendes tagul, a IV-ik választókerületben dr. Raffay Sándor bizottsági tagnak örökös taggá való megválasztása folytán megüresedett választókerületi bizottsági tagsági helyére Neruda Nándor bizottsági póttag hivatott be rendes tagul, az V-ik választókerületben dr. Glücksthal Samunak és dr. Lázár Ferencnek örökös taggá való megválasztása folytán megüresedett választókerületi tagsági helyekre Scheuer Róbert, illetve Koós Jenő bizottsági póttagok hivattak be ren­des tagul, a VlII-ik választókerületben dr. Fábián Béla bizottsági tagnak az itt viselt tagságáról és Katona János bizottsági tagnak ugyancsak az itt viselt tagságáról való lemondása folytán Vitéz Aladár, illetve dr. Krizs Árpád póttagok hivattak be rendes tagokul, a IX-ik választókerületben dr. Usetty Béla bizottsági tagnak örökös taggá való megválasztása folytán megüresedett tagsági helyre Wellisch Andor bizottsági póttag hivatott be rendes tagul és végül a Xl-ik választókerületben dr. Kossalka János bizottsági tagnak érdekkép­viseleti bizottsági taggá való megválasztása folytán megüresedett rendes tagsági helyre dr. Nagy Mihály póttag hivoattt be rendes tagul. Tudomásul szolgál. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom