Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

12.2 1931. május 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 101 - 102 - 103 - 104

1 931. május 11-iki kö zgyűlés. 101—104. szám. 111 nemes Nagy Mihály dr. Neruda Nándor Németh János Oszoly Kálmán Padányi Andor Pajor Rudolf Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Papanek Ernő Payr Hugó Pászti János Pásztor Imre Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petracsek Lajos dr. Petrovácz Gyula Petzrik Jenő dr. Pfeiffer Ignác Pillis Károly Pintér Jenő dr. törvényhatósági bizottsági v tagok. !101. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a folytatólagos közgyűlést este %8 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nagy Ferenc, dr. Rassay Károly, dr. Révész Mihály és dr. Usetty Béla törvényhatósági bizottsági tagokat. !102. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették : Bánó Dezső, Draskóczy László, Frühwirth Mátyás, Glück Frigyes, dr. Gosztonyi Ármin, vitéz Martsekényi Imre, dr. Nagy Lajos, dr. Platthy György, Szabó József, Tabódy Tibor és dr. Toperczer Ákosné bizottsági tagok. Egyben bejelenti az elnök, hogy dr. Bozóky Ádám bizottsági tag hatheti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. !103. Az elnök mély részvéttel emlékezik meg Bohn József bizottsági tagról, aki 57 éves korában hunyt el és tizenegyedik éve tagja a törvényhatósági bizottságnak. Résztvett a központi választmánynak, a közlekedési, közgazdasági és köztemetői bizottságnak munkájában. Fáradhatatlanul agilis közéleti ember volt, aki a törvény­hatósági életben igen tevékeny munkásságot fejtett ki, megemlékezik továbbá dr. Kovács Ernő volt bizottsági tagról, aki 64 éves korában halt meg és huszon­három évvel ezelőtt lett a törvényhatósági bizottság tagja. Munkásságának leg­jelentékenyebb része, hogy a Széchenyi-gőzfürdő felépítésében tevékeny részt vett, majd a Széchenyi-strandfürdő létesítésén dolgozott fáradhatatlanul. Megemlékezik még Beöthy László elhunytáról is, aki rendkívüli tehetségével, gazdag tapasztalataival és fáradhatatlan munkásságával Budapest kultúrájának fejlődésében maradandó emléket hagyott. Mint író és mint színigazgató nemcsak tartalmilag emelte azt a kört, amelyben dolgozott, hanem magyar lelkületével nemzeti értéket is adott a közönségnek. Az elnök javasolja, hogy az elhunytak emlékét a közgyűlés örökítse meg mai ^ jegyzőkönyvében és mondjon köszönetet azért a munkáért, amit Budapest érdekében végeztek. A közgyűlés az elnök javaslatát egyhangúlag határozattá emeli. !104. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Bohn József bizottsági tag elhalálo­zása folytán a VIII választókerületben megüresedett rendes tagsági helyre az igazoló­választmány a soron következő póttagot, botfai Hűvös Ivánt hivta be rendes tagul. Tudomásul szolgál. Ezután a közgyűlés áttér a május hó 6-ára egybehívott rendes közgyűlés napirendjének folytatólagos tárgyalására. Az elnöki széket a főpolgármester Liber Endre alpolgármesternek adja át. Pollatschek Elemér dr. Pompéry Elemér Popelka Béla Propper Sándor Raffay Sándor dr. Rakovszky Iván dr. helyettese: Czabalay Kálmán dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric Révész Mihály dr. Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schoditsch Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó Imre Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné ' Szepessy Albert Szémann Mihály Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tauffer Gábor dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Vázsonyi János dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom