Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 9

1931. január 20-iki közgyűlés. 8—9. szám. 35 Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Szkiba Miklós, Zeinler Vilmos, dr. Szekeres János, Gesztesi Gyuláné, Mészáros Béla, Molnár Petemé, Bódi László, Müller Vilmos, Beckmann Ádám, Tarr Andor, Bartosch József, Torrody Géza, Weithmüller Attila, Szabó Gyula, Ballá Dezső, Szajkó Ferenc, Kozma Béla, Kolbe Ferenc, Nagy László, Barbalits Mihály, Milkovits János, Horkay Dezső, Soltész Kálmán, Pintyőke János, Richter Ignác, Herczeg Márton, Molnár István, Szajkó Kálmán, Lukács András, Nagy Kálmán, Varjú Kálmán. Nemzeti Demokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Eibenschütz Ignác, Kovács László, Petrovics Gyula, Ludvig Lajos, Róna Gyula, Agulár Árpádné, Miklós Balázs, Dobó Béla, Kovács Gyula, Kárpát Ede, Breuer Imre, Ibsics György, Weisz Márton, Zsazsula Rezső, Schmidt Mátyás, Benedek Zsigmond, Kolozsy András, Uhlaczky Ferenc, Likay Kálmán, Polgár Henrik, Perl Imre, Szűcs Mihály, Peidl Ferenc, Weisz Jenő, id. Nagyváthy Imre, Szűcs Benő, Horváth Ferenc, Klein Simon, Berecz Dezső, Kazda Lajos. Szociáldemokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Kovács Lajos, Rácz Ferencné sz. Ruttkay Jolán, Marosi Lajos, Kvasznicska Lajos, Keller Mátyásné sz. Szabó Piroska, Lelovics József, ifj. Ferch Ágoston, Muli István, Csokonai János, Fűzi Pál, Dobos István, Truxa Frigyes, Kapu József, Szisz József, Szabó Sándor, Hiris János, Tankó István, Horváth József, Tóth Rezső, Ratkovics György, Haszler Imre, Hivatal János, Militky Ferenc, Bartel Károly. Gazdasági Párt : Kerületi választmányi póttagok : Németh György, Buday Győző, Varga Sándor, Textor Jánosné, Tókay Lajos, Zezulka Sándor, Terjéki Lajos, Szupp Nándor, Fischer Samu, Horváth János, Avedik D. Zoltán, Bajor László, Pomothy Rezső, Szidor József, Papp Antal, Borsódy Gyula, Csetneky István, Török Kálmán, Fölső Lajos, Bien Rezső, Pély István, Mentes Ferenc, dr. Weiss Miklós, Török János, Gazdag Pál, Breitum Ferenc, Spóner Rudolf, Markovits István, Kirchknopf Gyula, Palotay János, Schreiber Sándorné. XIV. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi póttagok : Zachár Antal, Kléh György, Blaskó József, Niertit Dezső, Csonka Ferenc, dr. Gróh László, Vaszary János, Molnár Imre, Betegh Károly, Wawra Vilmos, dr. Kelesy István, Matos Ferenc, Németh István, Bálint Vince, dr. Kasztriner Iván, Soltész József, Turóczy Károly, Rába Gyula, Stumpf Sándor, Saller József, Sipos L. László, Rupert Mihály, Deák Gyula, Sipos Imre, Szabados János, Vajda Sámuel. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: dr. Elek Béla, Kákosy Ödön, Boda Imre, Rosenfeld Andor, Farkas János, Agulár Viktor, Hutschenreiter Sándor, Braun Adolf, Hódusz József, Koltay Péter, Maróthy József, Schwarczkpof Ferenc, Panyi Ferenc, Haramia Tamás, Kamarás Mihály, Fried Dávid, Schmidler Alajos, Angelotti Richárd, Román József, Brenner Miksa, Sződy Ferenc, Bajor István, Agulár Árpád, ifj. Petri Gyula, Bálint Géza, Horváth Lajos, dr. Margittay Sándor, Arany József, Szántó Sándor. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Klein Gyula, Kozics Ferenc, Talpos Lászlóné sz. Mészár Eszter, Klein Dávid, Schmidt Ferenc, ifj. Unger Alajos, Ober Sándor, Szekeres Andrásné sz. Gerebin Ágnes, Retezy Antal, Szeszler Henrik, Potencsik János, Almann Gyula, Juhász Imre, Schmidt István, Fóhn Mórné sz. Rosenberger Irma, Sereghy István, Wirth Ferenc, Orosz Pál, Ludányi Mátyásné, Langer Margit, Reiner Jenő, Birkenheuer József, Hollósy József, Kókai Balázs, Reiner Jenőné sz. Szarnék Margit, Bozsóky Károly. Tudomásul szolgál. Az elnök az alakuló közgyűlést a szavazatszedő-küldöttség jelentésének be­érkeztéig felfüggeszti. !9. Szünet után az elnök a felfüggesztett alakuló közgyűlést újból megnyitja , és bejelenti, hogy a szavazatszedő-küldöttség jelentése beérkezett, felhívja a tanács­nokot a jelentés felolvasására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom