Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. Elemér, dr. Ehrenwald Ernő, dr. Gruzl Ferenc, Margalit Ödön, Gyárfás Oszkár, Szegő Vilmos, Jusztusz István, Fodor Benedek, Bán Frigyes, Bencze Gyula, Steiner Tibor, Stomfay Lajos, Ádler Jakab, Hajduska József, Sajó Gyula, Nagy Tivadar, Beaumel Manó, Markovits Sándor, Takács András. Keresztény Ellenzék : Kerületi választmányi póttagok: Szirb Miklós, Kovács István, Vladár István, Birtas György, Boócz András, Pintér Dezső, Fischer Ferenc, Frey Valér, Baktai József, Illyés Lajos, Papocsi János, özv. Blachó Jánosné sz. Illés Mária, Hattá Károly, Debre Sándor, Takács Nándorné sz. Mozsé Julianna, Orbán Etel, Vajda János, Stemmer Dezső, Vechinland János, Tóth Sándor, Zombory István, Herzum Jánosné sz. Kovács Szidónia, Csokány János, Dombi László, Szieber Károly, Szirb Miklósné sz. Kosaras Rozália, Hambalkó Istvánné sz. Jakab Erzsébet, Sebő István, Márkus Géza, Horváth Vince, Körhegyi Béla. Nemzeti Szabadelvű Párt : Kerületi választmányi póttagok: dr. Földes Lipót, Hutányi Sándor, Boross Mihály, Weisz Lipót, Löbl Zsigmond, Szemző Miklós Jenő, Szőke József, Schatz Ferenc, dr. Vadász Jenő, Csángó Zsigmond, Herczog Aladár, Halász Ármin, Blum Ferenc, Kun Sándor, Königsberg Jenő, Gál Imre, Lebovits Ármin, Székely Sándor, dr. Rosenberg Sándor, Horváth Gyula, Kálmán Sándor, dr. Wolák Károly, dr. Polatschek Elemér, dr. Kleiner Artúr, Gajári László, Konyádi Béla, Schwarcz József, Mühlhoffer Adolf, Szende Henrik. Nemzeti Demokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Krausz Ferenc, Havas Samu, Kramer Arnold, Ringwald Henrik, Deutsch Károly, Fenyő Pál, dr. Engel Géza, Hartmann Armand Ármin, Altmann János, dr. Soltész Henrik, Berényi Márkus, Gábor Andor, Polatschek Márk, Ádler Jakab, Herczeg Sándor, Freund Jenő, Rácz Ottó, Ponger Bernát, Purjesz Adolf, S. Arany Mária, Szirtes Lipót, Schiffer Samu, Halász Ernő, Stern Adolf, Dénes Jenő, Goldfinger Manó, Szentiványi Béla, Fehér József, Steinhausz Béla. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok : Király Vilmos, Miké Antal, Horváth József, József, PetTi József, Lénárt Sándorné sz. Müllner Etel, Blau Imre, Fürst Ferenc, Ferenczy Cs. László, Ehrengruber Hermann, Bonta Lukács, Harmath István, Schlánger Lehel, Klar Adolf, Schneller Miklós, Garay Ferenc, Szabó Károly, Rasofszky Ede, Weiser Ármin, Sterk Miksa, Volár András, Spacsek Irma, Konradek Ferenc, Brück Ernő, Hajdú Ödön, Madaras József, Krámer József, Gráf János. VII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi póttagok: Halmy Gyuláné, dr. Török Zoltán, dr. Somogyi Lajos, Benkó Mihály, dr. Laubacher Alfonz, Kovács Sándor, Horusitzky Henrikné, Mangold Lőrinc, Sennyei Ferencné, Nyikulás János, Simon József, dr. Tóth József, özv. dr. Imre Manóné, Urmann Rezső, Joanovits Sándor, ifj. Harkányi József, Mayhen Ferenc, Irányi Erzsébet, Tujner István, Seszták Józsefné, Bádonyi Géza, Pásztory János, Tósoky Gyula, Gaál Béla, dr. Presszing Jánosné, Bádonyi Gyuláné, Karácsonyi Pál, Matlaszkovszky Károly, özv. báró Mandorff Gézáné. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Szálka Ignác, Gotlieb Béla, Gerő Mór, Kiss Gyula, Szentiványi Aladár, dr. Sebestyén Ödön, dr. Radnai Sándor, dr. Egri István, Halász Ferenc, Sárkány József, Bokor Ferenc, Deli Pál, Lefkovits Géza, Fürszt Ignác, Körösi Ferenc, Skreck Lipót, Spiegl Samu, Csillag Máté, dr. Szalay Károly, Dobó Ede, Horváth Gyula, Gebe Mihály, Németh Simon, Halász Miklós, Sárközy Sándor, Spitzer József, Nagy Sándor, Milett Ottó, Róna Béla, Simon Adolf, András Mózes. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok: Führing János Márton, özv. Mostenyiczky Istvánné sz. Dobis Júlia, Weisz Gusztáv, Farkas Istvánné sz. Vaszily Olga, Rákosi Leó, Fischer Pálné sz. Tapi Sarolta, Kerekes János, Scharschmidt Károlyné sz. Seltenreich Alojzia, Németh János, özv. Cholnoky Istvánné sz. Németh Mária, Halász István, özv. Kletzár Ágostonné sz. Hollósy Laura, Dandza István, László Irma, Csernyánszky József, Beniczky Barnabásné sz. Gyra Irén, özv. Salgó Adolfné sz. Juriga Leontine,

Next

/
Oldalképek
Tartalom