Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

Név- és tárgymutató

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága által az 1931. évben tartott köz* gyűlések jegyzőkönyveinek i Tárgya és névmutatója JEGYZET: A mutató számai a közgyűlési határozatok számait jelzik. » Budapest székesfőváros házinyomdája 1932.

Next

/
Oldalképek
Tartalom