Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

Név- és tárgymutató

Bécsi-út kiszélesítése, ingatlan megszerzése 642 — -úti ingatlanok szabályozása 660. Béke revíziója ügyében tartott rendkívüli közgyűlés 1013 Bérházak (székesfővárosiak) lásd: Kislakásos telepek és bérházak alatt. Bérkocsi ügyeket lásd: Autótaxi alatt. Bérkocsi ipartestület alapszabályai .. 147, 285, 376 Bicskei árvaházi otthonban végzendő át­alakítások költsége 1201 Bieber József dr. kenyérdrágaság letörése 1191 Biehn János területbérleti ügye 524 Bier Mihály és Társa fővárosi terület bér­lete 306 Bihari-úti fővárosi területek bérbeadása . 492 Bimbó-utcai ingatlanok szabályozása .... 961 Birghoffer József volt bizottsági tag halála 1099 Biringer Károly dr. orvosi oklevele 1227 Bíró Dezső szabadsága a közgyűlésből .. 268 Bittner József dr. orvosi oklevele 469 Bittner Károly dr. orvosi oklevele 583 Bizottságok megválasztása a közgyűlés által 1080 Biztosítások (városi ingatlanok) biztosítá­sáról interpelláció 249 Biztosító Intézetek Országos Szövetsége alapszabályai 151 Blaskó Pál fővárosi terület bérlete 309 BliesznerÁgoston szabadsága a közgyűlésből 2 Blumenthal László dr. orvosi oklevele 283 Bódis Béla nyugdíjának felemelése 170 Bogdán-utcai fővárosi terület bérbeadása. 904 Bogdándy Mária dr. orvosi oklevele 583 Bokor Viktor dr. orvosi oklevele 1175 Boldizsár Károlyné kegydíja 97 Boletta és lisztforgalmi adó eltörlésére sürgős indítvány 1212 Bolgár-utca szabályozása 765 Bons Gusztáv kegydíja 352 Borellenőrző bizottság alakítása 413 Bornfeld István dr. orvosi oklevele 28 Boross Jánosné nyugellátása 681 — József fővárosi terület bérlete 327 Borosnyay Jolán szolgálati idejének be­számítása 993 Borovszky András ingatlanának megvásár­lása 946 Borvendég Ferenc tanácsnok a tisztátalan ivóvízről 251 Boschán Károly Artúr fővárosi terület bérlete 514 Boskovits István dr. orvosi oklevele .... 838 Bosnyák-utca szabályozása 968 Bozóky Ádám dr. autóbuszok és meg­állóhelyek betartása 578 — gépjárművek sebessége ellen 240 — villamos pótkocsik életbiztonsága 1058, 1238 Böhm Károly fővárosi terület bérlete ... 324 Bőrgyárak Hitelvédő Egyesületének alap­szabálya 631, 981 Braun Jakabné és birtoktársai ingatlaná­nak rendezése 650 — Margit dr. orvosi oklevele 583 Bresztovszky Ede : adminisztráció reform­ját sürgeti 1266 — rendőrőrszemek szaporítása 1266 — sofőrök szolgálati viszonyának rende­zése ,266 Breuer Albert dr. halála 1099 — Erzsébet dr. orvosi oklevele 1175 Bródy Adél gyermekkórház kibővítésére terület átengedése 344 — Ernő dr. fővárosi törvényjavaslat tb. felirat az országgyűléshez 258, 266 — rendreutasítása a közgyűlésen 1088 — Talbot-centráléval kötendő szerző­désről 30 Buchelt János kegydíja 75 — Károly nyugdíjának kiegészítése 62 Budafoki-úti fővárosi terület bérbeadása 861, 862, 864, 866, 890 — ingatlanok rendezése 644 Budai Ambulatórium Egyesület Poliklinikai kórháza részére terület átengedése... 567 Buday László dr. orvosi oklevele 583 Budaörsi-úti Percz-féle ingatlan kisajátítása 759 — és Sashegyi terület beépítési módjának megállapítása 977 — és Sasadi Haraszti- és Pannonhalmi-út közötti része beépítési módjának meg­állapítása .. .• 126 Budapest Fürdőváros és a Tabán problé­máinak megoldására bizottság alakí­tása . 1247 — Sportegyesület garancialevelének jóvá­hagyása 272 Budapest Székesfővárosi Közlekedési R.-T. (BSzKRT) : — alkalmazottak illetményeinek rende­zése 428, 429 — Farkasréti temető végállomásán a második sinpár lerakása 1093 — Hungária-kőrútra villamos építése... 1076 — Láng Lajos sürgős indítványa a vál­lalat gazdálkodásáról 268, 288 — megváltási szerződéseinek perfektuá­lása 29 — pótkocsik gázolásáról interpelláció 1058, 1238 — Svábhegyi Fogaskerekű Vasút kezelése, használata és üzemvitele ügyében kötött szerződés 1276 Székesfővárosi Takarékpénztár lásd : Köz­: ségi Takarék. Székesfőváros üzemei, lásd : Üzemek, Budapesti Bádogos stb. Ipartestület alap­szabályai 372 — Bérkocsis Ipartestület alapszabályai 147,285, 376 — Cipészipartestület alapszabályai 148 — Fényképészek Ipartestülete alapszabá­lyai 675 — Fogtechnikus Ipartestület alapszabálya 676 — Gazdálkodók Egyesülete Kuttó-dűlő bérlete 49 — Húsnagyvágók Egyesülete alapszabálya 373 — Ingatlanokat Karbantartó R.-T. telek­bérlete 38 — Kereskedelmi és Iparkamara tagjainak kiválasztására bizottság alakítása... 768 Budapesti Kisipari Hitelintézet, lásd : Kis­ipari Hitelintézet. — Könyvkötők, Nyergesek, Bőröndösök és Rokonszakmák Ipartestülete alap­szabálya 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom