Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

14.2 1930. november 13. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1930. november 13-iki közgyűlés. 513 . Jegyzőkönyv. Második nap. Jelen vannak : Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, elnöklete mellett dr. Sipőcz Jenő polgár­mester, Buzáth János dr. alpolgármester, dr. Berezel Jenő alpolgármester, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Némethy Béla, dr. Lamotte Károly, Csármann Ferenc, dr. Gallina Frigyes, Szendy Károly tanácsnokok ; Szenté Miklós, dr. Unger Béla, dr. Hamvasy István, dr. Spannberger Alajos, Muzsikó István, dr. Bucsánszky Bertalan, dr. Holtzspach Ödön kerü­leti elüljárók; dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök helyett Wurmb Elemér elnökhelyettes; dr. Szemethy Károly tiszti főügyész helyett dr. Várady Jenő; dr. Csordás Elemér tiszti főorvos; Sebő Béla főszám­vevő; Illyefalvi I. Lajos dr. stat. hiv. igazgató, továbbá" Auer Pál dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bayer Antal Bánóczi László dr. Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Berkes Jenő dr. Bezegh-Huszágh Miklós Bibithi Horváth János Bieber József dr. Bittner János Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József Csepregi Horváth János dr. Csécsi Miklós dr. Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Dalmady Ödön Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dorner Gyula Doros Gábor dr. Erdősi Antal Farkas István Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fischer Márton Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Gaár Vilmos dr. Garai Ármin Gál Benő Girardi Tibor Glück Frigyes Gonda Béla dr. Grosch Károly dr. Györki Imre dr. Gyulai János Halász Manó Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herczeg Béla Hochenburger Antal Holzer Sándor Horovitz Gábor Hunkár Géza Ilovszky János Janits Imre dr. Joanovich Pál Kabakovits József dr. Kertész Miklós Kéthly Anna Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klóze Róbert Knurr Pálné özv. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Kovács Ferenc Kozma Jenő dr. Körmöczy Zoltán dr. Kricsfalussy Mihály Lampel Vilmos Láng Lajos dr. Lázár Ferenc dr. Lédermann Mór Lévai Sándor Liszauer Emil Magyar Miklós Mayer Ernő dr. Mihalovics Zsigmond Miklós Ferenc dr. Munkácsy Gyula Müller Antal Müller Nándor Nagy Antal Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh Béla dr. Padányi Andor Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Payr Vilmos Pászthy János Petrovácz Gyula Peyer Károly Piazza Győző Pilis Károly 129

Next

/
Oldalképek
Tartalom