Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

6. 1930. április 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1930. április 30-iki közgyűlés. 249 II. Jegyzőkönyv. Jelen vannak : Dr. Ripka Ferenc főpolgármester, később dr. Buzáth János alpolgármester és végül dr. Berezel Jenő alpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Sipőcz Jenő polgármester, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc, Némethy Béla, dr. Lamotte Károly és Csármann Ferenc tanácsnokok, dr. Gallina Frigyes tanácsnok-főjegyző, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Halász Elemér, dr. Spannberger Alajos, Muzsikó István, dr. Gúth Ferenc, dr. Bucsánszky Bertalan és dr. Holtzspach Ödön kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök helyett dr. Kovács Jenő elnökhelyettes, dr. Szemethy Károly tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő, dr. Illyefalvi 1. Lajos stat. hiv. igazgató és dr. Gárdonyi Albert főlevéltárnok, továbbá : Andréka Károly Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Ballá Ernő dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárány Oszkár Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Belatiny Artúr Berger Béla Bibithi Horváth János Bieber József dr. Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Büchler József K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csécsi Miklós dr. Csilléry András dr. Csóka Lajos Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Divényi Károly dr. Dorner Gyula Doros Gábor dr. Dörfler Lajos Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fischer Márton Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gaylhoffer István Garai Ármin Gál Benő Gál Jenő dr. Girardi Tibor Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grosch Károly dr. Gyürey Rudolf Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hochenburger Antal Holzer Sándor Hómann Bálint dr. Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Károly Horváth Pál Hufnagl Imre Illés István Ilovszky János Janits Imre dr. Joanovich Pál Kabakovits József dr. Kalauz Bertalan Karafiáth Jenő dr. Katona Sámuel Kerekes Ödön dr. Kéthly Anna Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klár Zoltán dr. Klein Elek Kleiner Artúr dr. Knur Pálné özv. Kollmann Dezső dr. Koós Jenő Koréin Dezső Kossal ka János dr. Kovács Ernő dr. Kovács Ferenc Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Krüger Aladár dr. Lampel Vilmos Láng Lajos dr. Lázár Ferenc dr. Lázár Miklós Lédermann Mór Lévai Sándor Liszauer Emil 63

Next

/
Oldalképek
Tartalom