Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

Név- és tárgymutató

XXI11 Szőlő-utcai Himler-féle ingatlan megvétele 949 Szöllössy Elemér fővárosi terület bérlete 729 — Győző dr. orvosi oklevele 1175 Szőnyeg és Kárpitoskellékek Országos Egyesülete alapszabály 149 Szőnyi Istvánnak Ferenc József-díj oda­ítélése 1174 Sztehló Kornél ingatlanának rendezése... 651 Szuglói Nyári-féle ingatlan megvétele.... 947 Szuhai Albert szolgálati idejének beszámí­tása 741 Szűcs Gusztáv dr. orvosi oklevele 1175 — Pál kegydíja 91 Szükségmunka a szellemi foglalkozásuaknak 53 Szvoboda K. Endre dr. pályázata 141, 246 T Tabajdy Béla dr. orvosi oklevele 1227 Tabán és Budapest fürdőváros problémái­nak megoldására bizottság alakítása 1247 Tabáni Építő és Kereskedelmi Rt. feleb­bezése 771 Tabódy Tibor kinevezése a közgyűlésből... 474 Takács Lajos kegydíja 92 Takácsi-i tüzkárosultak segélye 788 Talbot-centrálé, lásd: Dunántúli Villamos­sági Rt. Tanácsnoki állásra pályázók és a választás eredménye 792, 987 Tanárok, tanítók stb. ügyeit lásd: Székes­fővárosi Alkalmazottak. Tanítók személyi ügyeit lásd : Székesfővárosi Alkalmazottak Tanügyi alkalmazottak lásd : Székesfővárosi Alkalmazottak Tanügyi Kongresszus rendkívüli segélye 164 Tarr Béla : Kisipari Hitelintézet alaptőke felemelése 1284 Tasnádi-út és környékének beépítési módja 960 Tatai József fővárosi terület bérlete 918 Talár Béla dr. pályázata 141, 246 Tattersall és Lóvásártelep alkalmazottainak ellátásáról szabályrendelet 1008,1009, 1010 — bérbeadásának tervezete 1273 Tauffer Gábor dr.: nyomorgókról kataszter készítése t 1177 — trianoni béke revíziója 1013 Tauszig Béla dr. orvosi oklevele 1227 Tárna-utcai fővárosi terület bérlete 545 Társadalombiztosító intézeti járulékok mér­sékelt behajtásáról interpelláció 575 Teherszekerekkel való közlekedésről szabály­rendelet 978 Textilgyárosok Országos Egyesülete alap­szabálya 154 Teleia Egyesületnek terület átengedése... 932 Telep-utca Siegler-féle ingatlan megvétele 360 Temetkezési Intézet virágszállításai ellen 1210 — alkalmazottak ellátásáról szabályren­delet 1008,1009, 1010 Temető-dülői fővárosi terület bérbeadása 509 Temetők: a) Általában: — Dunabalparti köztemetői munkások bérének póthitele 199 — ingyenes temetések póthiteie 200 — sírok fokozottabb ápolásáról inter­pelláció 1063 — temetőkről szóló szabályrendelet 3. íj­ának módosítása 187 b) Egyes temetők: — Farkasréti: járdaépítésre felvett hitel fenntartása 379 — menedékház és virágcsarnok építési hitelének fenntartása 379 — ravatalozó körül járda fektetése 202 — villamosvilágítási hitel fenntartása... 379 — Hősök : folytatólagos rendezésére hitel­fenntartás 379 — folytatólagos rendezésének költsége 201, 618 — Kerepesi: Batthyány-mauzóleum restaurálására hitel 379 — Deák-keresztút bitumenezési hitelfenn­tartása 379 — halottasházi lég- és tetemhűtő építése 379 — hullahűtőberendezés építési hitelfenn­tartása 379 — ravatalozó építésének hitelfenntartása 379 — sírboltok előtti út bitumenezésének hitele 379 — útépítésre felvett hitelek fenntartása 379 — villamosvilágításra felvett hitel fenn­tartása 379 — Óbudai: építkezésre felvett hitelek fenntartása 379 — kápolnaépítés hitelének fenntartása 379 — kutak építésére felevtt hitelek fenn­tartása 379 — Rákoskeresztúri: melegedő csarnok építési költsége 777, 1154 Templomok, lásd: Kegyuraság Teresi Józsefné fővárosi terület bérlete... 923 Terlandai Nándor fővárosi terület bérlete 483, 484 Testvérhegyi fővárosi. terület bérbeadása 873 Teveli Zoltán dr. orvosi oklevele 1227 Téglagyár-dülői fővárosi terület bérbeadása 515, 516 Tétényi-út és környékének rendezése 362 Thordai Lajos.dr. pályázata 141, 246 Thőrcs Ede dr. orvosi oklevele 583 Thököly-úti Falvy-féle ingatlan megvétele 945 úti Horváth-féle ingatlan megvétele 120 — -úti városi ingatlanok bérbeadása... 38 — -, Róna-utca és környékének beépítési módja 974 Thuri István dr. orvosi oklevele 583 Tihanyi Istvánné szülésznői oklevele 1175 Tirnauer Nátán fővárosi terület bérlete... 730 Tiszti főorvosi hivatal: — állások betöltése az orvosi státusban 141,246,287,429,472, 791 — Markos és Stoll tiszti orvosi behelyet­tesítése 791 Tiszti ügyészség: — alügyész és ügyész választása ... 141, 246 Tisztviselők stb. személyi ügyeit lásd : Székes­fővárosi Alkalmazottak Titkos választói jog behozatalára indítvány 1079 Tkalcsecz János kimentése a közgyűlésből 1197 Tomcsányi-utcai fővárosi terület bérbeadása 883 Tornatermek átalakítására felvett hitel­összeg felhasználása 776 Tószt Ferenc adófelszólalmási bizottsági tagsága 1186

Next

/
Oldalképek
Tartalom