Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

Név- és tárgymutató

VI Budapesti Kisipari Hitelintézet, lásd: Kis­ipari Hitelintézet. — Kövezőiparosok Egyesülete a'ap­szabálya 980 — Kréta Vegyészeti Gyár és Kereskedelmi R.-T. bérlete 300 — Lószőrfonoda terület bérlete 543 — Színészek Szövetsége üdülőházi segélye 1006, 1279 — Ügetőverseny Egyesület tervezet Tattersáli szerződése 1273 — Vegyesipartestület alapszabálya .... 150 Budenz-úti fővárosi terület bérlete 845 Bujdosó Sándor kegydíja 80 Burián József dr. orvosi oklevele 469 Búzás Júlia dr. orvosi oklevele 283 Buzáth János dr. amerikai orvosok kórházi gyakorlata 1235 — kimentése a közgyűlésből 1012 — posta-, távírda- és telefondíjak fel­emelése 1237 — visszatartása a tényleges szolgálatban 1185 Büchler József Fischer Mártonnak a pártból való kilépéséről 115 — kórházi bajok orvoslása 265 — Károly fővárosi terület bérlete 698 C Ceglédi vasúti vonal kihelyezése ügyében előterjesztés 1176, 1198 Cziglán Istvánná özv. szolgálati idő be­számítása 408 Cipészipartestület alapszabálya 148 Cipőgyárak Országos Egyesülete alap­szabályai 979 Cipőszállításoknál elkövetett visszaélések 1065 Czirfusz Antalné kegydíja 744 Clementis Kálmán dr. pályázata 141, 246, 429, 472 Collégium Medicum Mensa Akadémia segélye 180, 418 Colombus-utcai fővárosi terület bérbeadása 707 Commercia Fabizományi és Fakereskedelmi R.-T. fővárosi terület bérlete 305 Czonev Iván fővárosi terület bérlete 525 Czoniczer Márton dr. ingatlanának szabá­lyozása 366 Cs Csalán-utcai ingatlanok rendezése 655 Csalogány-utcai fővárosi terület bérbeadása 869 Csarnokok, lásd: Vásárcsarnokok. Csatornaszivattyútelepi költségvetési hite­lek fenntartása 379 Csármann Ferenc tanácsnok kimentése a közgyűlésből 254, 261, 268 K. Császár Ferenc kimentése a közgyűlés­ből 1215 Cseh Jenő dr. kimentése a közgyűlésből.. 1096 — Lajosnak szolgálati idő beszámítás . 167 Csel ka-intézet rendkívüli segélye 165, 1028 Csepeli Gábor kegydíja 68 — kikötő, lásd: Ferencvárosi kikötő. Csepregi Horváth János dr. jogügyi és katonai biz. tagsága .,. 472 Cserkesz-utca szabályozása 765 -i- és Vaspálya-utcai ingatlan rendezése 665 Cserni Lőrinc fővárosi terület bérlete 917 Cservenyi István kegydíja 81 Cseszneki Mihály kegydíja 745 Csicsák János kegydíja 356 Csík Imréné fővárosi terület bérlete 513 Csilléry András dr. igazolóvájasztmány elnökévé való kinevezése 1271 — kimentése a közgyűlésből 1268 Csobánc-utcai Fuchs-féle ingatlan meg­vétele 667 Csomor Elemér dr. orvosi oklevele 838 Csonka Antal fővárosi terület bérlete... 40 — János fővárosi terület bérlete 500 Csupor József dr. nyugdíjazása 734 D Dalmady Ödön dr. kimentése a közgyűlés­ből 1019 Danubius építő és ingatlanforgalmi r.-t. ingatlanának megvétele 950 Dávid Emil sasadi ingatlanának rendezése 647 — János dr. fellebbezése 110 Deák Ferenc fővárosi terület bérlete 303 — József fővárosi terület bérlete 501 — Lajos : búzaboletta és lisztforgalmi adó eltörlése 1213 Detsinyi Frigyesnek ingatlankártalanítás. 766 Deutschjenő Krisztina-téri domb lebontása 1266 Déhány László kegydíja 746 Délfranciaországi árvízkatasztrófa 581 Déli Lajos fővárosi terület bérlete 564 Dévai-utcai fővárosi terület bérbeadása.. 703 Dietz Lipót fővárosi terület bérlete 863 Diósy Pál és Társa fővárosi terület bérlete 891 Dispanserek lásd: Kórházak és Tüdőbeteggon­dozók alatt. Dobos János nyugdíjának felemelése 169 Dóczy Lajos dr. orvosi oklevele 283 Doma Károlyné kegydíja 98 Domonkos József dr. orvosi oklevele ... 1175 Dorner Gyula költségvetési felszólalásai.. 1266 Doros Gábor dr. nemibeteggondozó hálózat kiépítése 1212 Dölle Zsigmond fővárosi terület bérlete.. 46 Draskóczy M. László kimentése a köz­gyűlésből 254, 580 Drágaság letörése 1266 Dsida Sándor dr. nyugdíjazása 58 Dubovitz Dezső dr. orvosi oklevele 1045 Dudás Géza fővárosi terület bérlete 915 Dunagőzhajózási r.-t. alagútbérlete a Duna­parton 530 Dunai alsó rakodópart béreinek megállapí­tása 670 Dunamenti Kőbányák és Márványművek terület bérlete 493 Dunántúli Villamossági Részvénytársaság­gal kötendő szerződés tervezete 30 E Ecetgyárosok Országos Egyesülete alap­szabálya 153 Eckert Erzsébet dr. orvosi oklevele 838 Eckhardt Tibor dr. szabadsága a köz­gyűlésből 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom