Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

Név- és tárgymutató

w$ mMM Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága által az 1930. évben tartott köz* gyűlések jegyzőkönyveinek Tárgyi és névmutatója JEGYZET: A mutató számai a közgyűlési határozatok számait jelzik. Budapest székesfőváros házinyomdája 1931.

Next

/
Oldalképek
Tartalom