Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1929

16.1 1929. november 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1207 - 1208 - 1209 - 1210

320 1929. november 6-iki közgyűlés. 1211. szám. !1211. A közgyűlés megkezdi a költségvetés tárgyalását. Az elnök bejelenti, hogy a polgármester kér szót. Dr. Sipőcz Jenő polgármester bevezető szavaiban utal a pénzügyi bizottságban már elmondott expozéjára, melynek folytatásaként nagy vonalakban foglalkozik a költségvetés tételeivel és az általános gazdasági viszonyokkal és kéri a közgyűlést, • hogy az előterjesztett költségvetést fogadja el. Ezután az elnök a költségvetés felett az általános vitát megnyitja. Elsőnek dr. Kozma Jenő, majd dr. Wolff Károly bizottsági tagok szólalnak fel és pártjuk nevében is kijelentik, hogy az előttük fekvő költségvetést a tárgyalás alapjául elfogadják. Az elnök a közgyűlést 10 percre felfüggeszti. Szünet után dr. Buzáth János alpolgármester-elnök a felfüggesztett közgyűlést újból megnyitja és a szót a soron következő Peyer Károly bizottsági tagnak adja át. Peyer Károly bizottsági tag hosszasan bírálja a költségvetést, amit a tárgyalás alapjául nem fogad el. Pakots József bizottsági tag pártja nevében bírálja a költségvetést, ami őt és pártját ki nem elégíti és így azt szintén elfogadhatatlannak tartja. Közben az elnöki széket dr. Berezel Jenő alpolgármester foglalja el, aki este %10 órakor a tárgyalást megszakítja és annak folytatását november hó 7-én dél­előtt 10 órára tűzi ki és a közgyűlést berekeszti. Dr. Gallina Frigyes s. k., tanácsnok-főjegyző. Dr. Ripka Ferenc s. k., főpolgármester-elnök. Hitelesitik: Dr. Lamotte Károly s. tanácsnok. Bechtler Péter s. k., Pakányi Ferenc s. k., törvényhatósági bizottsági tagok. Perczel Béla s. k.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom