Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

13.3 1928. december 18. rendkívüli folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1435 - 1436

1928. december 18-iki rendkívüli közgyfilés. 1436. szám. 485 vagyis : Nemmel, vagyis a bizalmatlansági indítvány elvetése mellett szavaztak 128-an, Ambruss Gyula E. Andrássy Béla Andréka Károly Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bárány Oszkár Becsey Antal Bednarz Róbert Benzsay Károly Bibithi Horváth János Bieber József Bittner Illés Blieszner Ágoston Bohn József Botzenhardt János Bozóky Ádám Buday Dezső K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János Csécsi Miklós Csilléry András Csilléry Béla Dinich Vidor Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly Dorner Gyula Dörfler Lajos Ereky Károly Farkas József Friedrich István Frühwirth Mátyás Gaár Vilmos Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Girardi Tibor Gyulai János Harrer Ferenc Hochenburger Antal Homonnay Tivadar Hufnagel Imre Hunkár Géza Ilovszky János Karafiáth Jenő Karch Kristóf Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kiss Menyhért Klóze Róbert Kocsán Károly Koós Jenő Korb Flóris Kossalka János Kozma Jenő Krizs Árpád Krüger Aladár Lackenbacher György Lakatos Géza Lampel Vilmos Lázár Ferenc Máté István Mettelka Frigyes Milotay István Munkácsy Gyula Müller Antal Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh Béla Orova Zsigmond Ortvai Rezső Padányi Andor Pakányi Ferenc Pap József Paulheim Ferenc Payr Vilmos Páífy József Pászthy János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Pilis Károly Platthy György Politzer Gusztáv Pompéry Elemér Popelka Béla Raffay Sándor Rakovszky Iván Ravasz Árpád Rásó Lajos Repold Károly Rónay Károly Sajó János Sármezey Endre Scheuer Róbert Schmidt Richárd Stadler Nándor Szabó József Szabó László Szakái Antal Szakái Géza Szentirmai Imréné Székely János Szémann Mihály Szontagh Tamás Tabódy Tibor Takács István Tauffer Gábor Usetty Béla Verebély Jenő Viczián István. Vladár Márton Wenczel Árpád Weszelszky Gyula Wüncher Frigyes Zelliger Vilmos Ziegler Géza Rupp László Badál Ede Wigh János Szenté Miklós Unger Béla. Halász Élemé­Hamvasy fstván Dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök helyett dr. Kovács Jenő elnökhelyettes. Dr. Szabó Imre tiszti főügyész. Dr. Csordás Elemér tiszti főorvos helyett dr. Szécsi Ernő főorvoshelyettes. Sebő Béla főszámvevő. Dr. Illyefalvy I. Lajos statisztikai hiv. igazgató. Dr. Gárdonyi Albert főlevéltámok. i-

Next

/
Oldalképek
Tartalom