Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

11.7 1928. november 12. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1 928. n o vem ber 12-iki közgyűlés. 409 VIII. JEGYZŐKÖNYV. HETEDIK NAP. Jelen vannak: dr. Ripka Ferenc főpolgármester, később dr. Buzáth János alpolgármester, majd dr. Sipőcz Jenő polgármester és végül Folkusházy Lajos alpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Berezel Jenő, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc, Némethy Béla, tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rupp László, Badál Ede, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Spannberger Alajos és dr. Guth Ferenc h. ker. elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő, dr. Illyefalvy Lajos stat. hiv. igazgató, továbbá: E. Andrássy Béla Andréka Károly Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bechtler Péter Bednárz Róbert Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bezegh-Huszágh Miklós Bibithi Horváth János Bieber József dr. Bittér Illés Blaskó Artúr Bódy Tivadar dr. Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Csillag Ferene Csilléry András dr. Csilléiy Béla dr. Dalmady Ödön Darvas Gyula Deményi Aladár dr. Deutsch Mór Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ereky Károly Éber Antal dr. Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fischer Márton Fischer Ödön Fóthi Vilmos Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Gál Benő Gál Jenő dr. Girardi Tibor Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Györki Imre dr. Gyulai János Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Pál dr. Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Herczeg Béla Hochenburger Antal Hoffmann Mihály Holzer Sándor Horovitz Gábor Horváth Károly Horváth Pál Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pá! Kabakovits József dr. Kardos Jenő Katona Sámuel Kállay Tamás Kerekes Ödön dr. Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klóze Róbert Knurr Pálné özv. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Koós Jenő Koréin Dezső Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Lédermann Mór • Lévai Sándor Magyar Miklós Matos Jenő Géza Máté István Mettelka Frigyes Mihalovics Zsigmond Miklós Ferenc dr. Munkácsy Gyula 103

Next

/
Oldalképek
Tartalom