Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

11.2 1928. november 5. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1928 . november 5-iki közgyűlés. 395 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, utóbb dr. Buzáth János alpolgár­mester-elnök elnöklése mellett: dr. Sipőcz Jenő polgármester, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc, Némethy Béla tanács­nokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos és Rumbach Dezső tanácsnokok, Badál Ede, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Halász Elemér és dr. Hamvasy István ker. elüljárók, dr. Spann­berger Alajos és dr. Guth Ferenc h. ker. elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő, dr. Gárdonyi Albert fölevél­tárnok, továbbá: Ambruss Gyula dr. E. Andrássy Béla Andréka Károly Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárány Oszkár Bárdos Ferenc Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Bieber József dr. Bittner János Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Büchler József K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Csillag Ferenc Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Dalmady Ödön Darvas Gyula Deák Lajos Deményi Aladár dr. Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ereky Károly Éber Antal dr. Farkas István Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fábián Béla dr. Fischer Ödön Fóthi Vilmos Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Gál Benő Gál Jenő dr. Girardi Tibor Glück Frigyes Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grosch Károly dr. Gyulai János Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Pál dr Halter Károly Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herczeg Béla Hódossy Gedeon dr. Hoffmann Mihály Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Pál Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál Kabakovits József dr. Karafiáth Jenő dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Kerekes Ödön dr. Kéthly Anna Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klár Zoltán dr. Knurr Pálné özv. Koós Jenő Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Krüger Aladár dr. Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Latinak Jenő Lázár Ferenc dr. Lázár Miklós Lédermann Mór

Next

/
Oldalképek
Tartalom