Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

Név- és tárgymutató

IV Beyer Margit dr. orvosi oklevele 1218 Beketow-cirkusz műsora elleni kifogások. 467 Belső Jászberényi-út és Fehér-út össze­kapcsolása és szabályozása 283 Belvárosi Szt. Ferencrend segélye 1279 Bencés-főgimnázium segélye 1282 Bencsik Béláné kegydíja 412 Benkő Jenő dr. orvosi oklevele 1465 Berezel Jenő dr. Gonda Bélának a honosítá­sokról 208 — kimentése a közgyűlésből 1257 — Klár Zoltánnak egy kiutasítási ügyről 832, 908 — Kollmann Dezsőnek az útlevelek ki­adásáról 907 — Latinak Jenőnek egy rendőrokozta bot­rányról 542 — Weiller Ernőnek a kapualjak kivilágí­tásáról 207 Berencsy Gábor dr. orvosi oklevele 14 Berger Gizella dr. orvosi oklevele 1108 Bergl Béla dr. orvosi oklevele 1218 Berkes József korengedélye 313 Berlin főváros főpolgármesterének köszö­nete a Bremen repülőgép sikere alkal­mából kifejezett üdvözlésre.. 257,382, 383 Bernolák Béla dr. orvosi oklevele 438 Beruházókölcsön terhére autóbuszközlekedés céljára költség engedélyezése 319 — a vízművek rekonstrukciójára költség 335 — programm végrehajtásáról interpelláció 45 Berzenczei-u. és környékének beépítési módja 355 Besnyői-úti Wagner-féle ingatlan megvétele 722 Betegápolók Egyesülete segélye 1138 Bettelheim Aladár dr. orvosi oklevele 1218 Bezegh-Huszágh Miklós főkapitányi kineve­zése 6 — jogügyi és katonaügyi bizottsági tag­sága 448 — közrendészeti bizottsági tagsága 448 — szabadsága a közgyűlésből 2 — lásd még: Rendőrség alatt Bécsi-út kislakásainak villanyvilágítása ... 280 — kislakások körüli magánút megépítése. 341 — közlekedésének megoldása 1121 Békássy Lajos magasabb fizetési besorozása 509 Békeffy Károly dr. orvosi oklevele 1108 Bérautófuvarozók Ipartársulata alapszabá­lyai 451 Bérházak (fővárosiak), kislakásos telepek és szükséglakások, lásd: Kislakások alatt Bérkocsik, lásd: Autótaxi Bibithi Horváth János kimentése a köz­gyűlésből 917 Bibó Lajosnak alapítványi hely odaítélése . 24 Bíboros Hercegprímás, lásd: Hercegprímás Bicikliforgalom utcai szabályozása 56 Bicur Cholin Egyesület segélye 1283 Bieber József dr. közrendészeti bizottságba beválasztása 1266 Bienenstock Erzsébet dr. orvosi oklevele .. 77 Biki Gábor kegydíja 33, 590 Bikich Imre felebbezése 971 Bimbó-utca és Hidegkúti-út szabályozása . 1380 — és környéke beépítési módjának meg­állapítása 1376 Bírák (városi) választása 894 BirkI Sándor nyugellátása 397 Birkózók Szövetsége segélye 1282 Birkus József altiszt felebbezése 1559 Bíró Dániel kórházának segélye 1285 — Dezső igazolóválasztmányi tagsága .. 1560 — rendreutasítása a közgyűlésen 218 — szabadsága a közgyűlésből 380 — taxirendszámok kiadása és a kereske­delmi miniszter magatartása 1111 — Ernő telkének szabályozása 1012 — József korengedélye 979 Bírói letétek rendezése 1523 Bittér Illés kimentése a közgyűlésből 1162 Bizalmatlansági indítvány a tanács ellen az autótaxi-ügyben 1424 Blatt Géza dr. orvosi oklevele 438 Blieszner Ágoston kimentése a közgyűlésből 917, 1022 Blum Ottó dr. orvosi oklevele 597 Bodó László dr. orvosi oklevele 1328 Bogáthy Imre kegydíja 1141 Bogdán István telkének szabályozása 1009 Bogenfürst György városbíróvá választása 894, 935 Bogyó-, Hidvég-és HorthyMiklós-út közötti terület beépítési módja 352 Bohn József rendreutasítása 1228 — kimentése a közgyűlésből 1257 Bója András kegydíja 34 Bolla István dr. orvosi oklevele 1108 Bombamerénylet a milánói árúmintavásá­ron .... 250 Bónis Istvánné Szépvölgy-úti telkének ren­dezése 360 Boráros-téri Dunahíd megépítése 48 Borbély Mihály dr. orvosi oklevele 77 Borbély-, fodrász- és női fodrászipar gyakorlásánál követendő egészségügyi szabályok 27 — ipar gyakorlása vasárnapokon 0000 Bori Sándor kegydíja 42, 426 Borjúvásárcsarnok építése 82 Borody István dr. orvosi oklevele 1108 Boróka-utcában vízcsőfejlesztés 280 Boromissza Ferencné korengedélye 520 Boros Gyula-féle ingatlan megvétele 346 — Zoltán dr. orvosi oklevele 1108 Borsósföldi József kegydíja 311, 1060 Borvendég Ferenc Kollmann Dezsőnek az Angyalföldi vízvezetékről 547 — Lévai Sándornak a közszolgáltatások árának leszállításáról 548 — Vámbéry Rusztemnek a gellérthegyi közvilágításról 820 — vízhiány az Alsó rákosi réteken 1116 Bozóky Ádám dr. autóbuszközlekedés a Fő-utcában 154 Böcz Dániel korengedélye 314 Böhm Sándor dr. orvosi oklevele 1218 Bőrkereskedők országos szövetsége alap­szabálya 1344 Böszörményi Lajos telkének szabályozása 1386 út csatornázása 280 — rendezése 1546 — és környékének beépítési módjának újabb szabályozása 357, 1543 Braun György dr. orvosi oklevele 14 Breyer Gyula dr. orvosi oklevele 14 Brenner Béla dr. orvosi oklevele 1218 Bresztovszky Ede közlekedési bizottságba beválasztása 1266 Brémen német repülőgép sikeres amerikai repülése 255,257,382, 383

Next

/
Oldalképek
Tartalom