Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

6.2 1928. május 30. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1928. május 30-iki közgyűlés. 203 III. JEGYZŐKÖNYV. MÁSODIK NAP. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester, később dr. Sipőcz Jenő polgármester és végül dr. Buzáth János alpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Csupor József dr. Berezel Jenő, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, dr. Szalay Sándor, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, h. Wurmb Elemér árvaszéki elnök helyettes, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos helyett dr. Szécsi Ernő h. tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő, dr. Gárdonyi Albert főlevéltárnok, továbbá: Ambruss Gyula dr. Andréka Károly Auer Pál dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárány Oszkár Bechtler Péter Bednárz Róbert Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Büchler József K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csillag Ferenc Csilléry Béla dr. Darvas Gyula Deák Lajos Deményi Aladár dr. Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Divényi Károly dr. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ereky Károly Éber Antal dr. Farkas István Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Feleky Géza dr. Fischer Márton Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gál Benő Girardi Tibor Gál Jenő dr. Glückstahl Samu dr. Gonda Béla dr. Györki Imre dr. Gytírey Rudolf Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Manó Halász Pál dr. Hann Arnold dr. Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Herczeg Béla Hochenburger Antal Hoffmann Mihály Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Károly Horváth Pál Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Kerekes Ödön dr. Kertész Miklós Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klár Zoltán dr. Knurr Pálné özv. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Koós Jenő Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom