Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

19.5 1927. november 2. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

506 1927. október 29-iki közgyűlés. VI. JEGYZŐKÖNYV. ÖTÖDIK ÜLÉS. Jelen vannak: Folkusházy Lajos alpolgármester, később dr. Buzáth János alpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Sipöcz Jenő polgármester, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, dr. Ernőd József, Badál Ede, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Rajháty Ferenc, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök helyett Wurmb Elemér árvaszéki elnökhelyettes, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő, dr. Illyefalvy Lajos stat. hiv. igazgató, továbbá: Ambruss Gyula dr. Andréka Károly . Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárdos Ferenc Bechtler Péter Becsey Antal Bedő Mór dr. Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Biró Dezső Bittér Illés Bittner János Blaskó Artúr Bódy Tivadar dr. Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Büchler József Czabalay Kálmán dr. K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csillag Ferenc Darvas Gyula Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Divényi Károly dr. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Erdőssy Antal Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas István Farkas Zoltán dr. Fábián Béla dr. Feleky Géza dr. Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gaylhoffer István Gál Benő Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grindl Károly Grosch Károly dr. Gyulai János Halász Alfréd Halter Károly Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hochenburger Antal Holzer Sándor Horváth Károly Horváth Pál Hunkár Géza Hovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József dr. Kakujay Károly Karafiáth Jenő dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Kállay Tamás Kerekes Ödön dr. Kertész Miklós Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Kleiner Artúr dr. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Koós Jenő Korb Flóris Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lakatos Géza dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom