Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

11. 1927. május 23. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 801 - 802

322 1927. május 23-iki rendkívüli közgyű lés. 801— 8 02. szám. Ambruss Gyula dr. E. Andrássy Béla Andréka Károly Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bibithi Horváth János Bieber József dr. Bittér Illés Bittner János Bódy Tivadar dr. Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Czabalay Kálmán dr. K. Császár Ferenc Csécsi Miklós dr. Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Dalmady Ödön Darvas Gyula Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Eckhardt Tibor dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Főthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gaylhoffer István Glücksthal Samu dr. Grosch Károly dr. Gyulay János Halász Manó Halász Pál dr. Halter Károly Hann Arnold Hegedűs József dr. Hochenburger Antal Hódossy Gedeon dr. Holzer Sándor Hómann Bálint dr. Homonnay Tivadar dr. Horváth Károly Hufnagl Imre Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kakujay Károly Kerekes Ödön dr. Kiss Menyhért dr. Kleiner Artúr dr. Koós Jenő Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Krizs Árpád dr. Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Lázár Miklós Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Liszauer Emil Magyar Miklós Mayer Ernő dr. Máté István Máy Vilmos Mosdóssy Imre Müller Antal Müller József Leó Nagy Antal Nagy Ferenc Nessi Gyula Németh Béla dr. Nits Márton Pakányi Ferenc Pakots József Paulheim Ferenc Pálfy József Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Piazza Győző Polónyi Dezső dr. Pompéry Elemér Ravasz Árpád Rásó Lajos dr. Rosenák Miksa dr. Rónay Károly dr. Sajó János Scheuer Róbert Schmidt Richárd Spett Ferenc dr. Stadler Nándor Staub Elemér Stern Sándor Szabó József Szabó László dr. Szakái Antal dr. Szakái Géza Szentirmai Imre dr.-né Székely János Szémann Mihály Szigeti János Szőke Gyula dr. Takács István dr. Taüffer Gábor dr. Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Viczián István dr. B. Virágh Géza Vita Emil dr. Vitéz Aladár Weiller Ernő dr. Wenczel Árpád dr. Weszelszky Gyula dr. Wilheim Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Ziegler Géza Zimmermann Dezső Zsíros István Tisztviselők: dr. Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos alpolgármester, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, Liber Endre, Borvendég Ferenc tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Rajháty Ferenc, Halász Elemér, dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, Sebő Béla főszámvevő, összesen 159-en. „Nem"-mel, vagyis a tanácsi előterjesztés ellen nem szavazott senki. Erről a közgyűlés a polgármester urat és a tanácsot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti, a m. kir. pénzügyminiszterhez és az iratok csatolásával a m. kir. belügy­miniszterhez pedig felterjesztést intéz. !801. Elnök jelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették dr. Melha Armand bizottsági tag és Szenté Miklós ker. elüljáró. Tudomásul szolgál. Ezután az elnök elrendeli a szavazatszedő-küldöttség időközben beérkezett jelentésének a felolvasását. !802. Olvastatott a szavazatszedő-küldöttség jelentése, mely szerint az üresedésben lévő tiszti orvosi állásra a múlt közgyűlésen legtöbb szavazatot elnyert dr. Orphanides Etelka és dr. Reinhardt Péter között titkosan megtartandó új szavazás a mai napon délután egynegyed hat órától fél hét óráig terjedő időben golyókkal megtartatott Ezen idő alatt a közgyűlés tagjai leadtak összesen 222 szavazatot, amelybői nyert dr. Orphanides Etelka 99, dr. Reinhardt Péter 123 szavazatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom