Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

11. 1927. május 23. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1927. ÉVI MÁJUS HÓ 23-ÁN TARTOTT 11-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE AAA AA A I. TÁRGYAK. I. Délután y 2 5—6 óráig. 1. Az üresedésben levő tiszti orvosi állásnak a legtöbb szavazatot elnyert dr. Orphanides Etelka és dr. Reinhardt Péter ezidőszerinti ideiglenes tiszti orvosok között titkosan megtartandó új szavazás útján való betöltése. II. Délután y 2 5 órakor. Polgármesteri és tanácsi jelentés a 405/927. kgy. sz. alatt felvenni elhatározott 20 millió dolláros kölcsön felvétele és a szerződés megállapítása ügyében. 2. Bizottsági és tanácsi előterjesztés az Újvárosházán levő közgyűlési teremnek és a mellékhelyiségeinek átalakítására az 1927. évi költségvetésben előirányzott 120.000 P rendkívüli hitelösszegből 50.421 P költségösszegnek felhasználása ügyében. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos alpolgármester, dr. Csupor József tanácsnok helyett dr. Márkus József főjegyző, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre és Borvendég Ferenc tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, Rajháty Ferenc, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök helyett dr. Kovács Jenő elnökhelyettes, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos és Sebő Béla főszámvevő, továbbá: Ambruss Gyula dr. E. Andrássy Béla Andréka Karoly Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárdos Ferenc Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Bedő Mór dr. Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Bieber József dr. Bittér Illés Bittner János Blaskó Artúr Bódy Tivadar dr. Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Büchler József Czabalay Kálmán dr. K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Csécsi Miklós dr. Csillag Ferenc Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Dalmady Ödön Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Divényi Károly dr. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Eckhardt Tibor dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas István Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fejérváry Sándor dr. Feleky Géza dr. Fischer Márton Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gaylhoffer István Gál Benő Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grindl Károly Grosch Károly dr. Gschwindt Ernő Györki Imre dr. 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom