Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

9.6 1927. április 26. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1927. április 26-iki közgyűlés. 2Ó5 VII. JEGYZŐKÖNYV. HATODIK NAP. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester, közben Folkusházy Lajos alpolgármester, illetőleg dr. Buzáth János alpolgármester elnöklése mellett dr. Sipőcz Jenő polgármester, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Rajháty Ferenc, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elül­járók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos, Sebő Béla főszámvevő és dr. Illyefalvy Lajos stat. hiv. igazgató, továbbá: Ambruss Gyula dr. Andréka Károly Angyalfi Sándor Balkányi Kálmán dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárdos Ferenc Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Bedő Mór dr. Belatiny Artúr Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Biró Dezső Bittér Illés Bittner János Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József . Czabalay Kálmán dr. K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csillag Ferenc Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Divényi Károly dr. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fejérváry Sándor dr. Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gamauf Géza Gaylhoffer István Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grindl Károly Grosch Károly dr. Gyulai János Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Pál dr. Halter Károly Hann Arnold Hoffmann Mihály Hómann Bálint dr. Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Károly Hufnagl Imre Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József dr. Kakujay Károly Karafiáth Jenő dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Kerekes Ödön dr. Kertész Miklós Kéthly Anna Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Klár Zoltán dr. Kleiner Artúr dr. Knurr Pálné özv. Kollmann Dezső dr. Kontra Aladár Koós Jenő Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Krüger Aladár dr. Lackenbacher György Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Latinak Jenő Láng Lajos dr. 52

Next

/
Oldalképek
Tartalom