Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

5.3. 1927. március 4. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

122 1927. március 16-iki közgyűlés. IV. JEGYZŐKÖNYV. HARMADIK NAP. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester, utóbb dr. Buzáth János alpolgármester elnöklése mellett dr. Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos alpolgármester, dr. Csupor József, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre és Borvendég Ferenc tanácsnokok, Némethy Béla tanácsnok h. dr. Tatár Béla főjegyző, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Rajháty Ferenc és Halász Elemér kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos h. dr. Demkó Béla tiszti főorvoshelyettes, Sebő Béla főszámvevő, dr. Illyefalvy I. Lajos stat. hiv. igazgató és dr. Gárdonyi Albert főlevéltárnok, továbbá: Andréka Károly Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Bedő Mór dr. Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Biró Dezső Bittér Illés Bittner János Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csécsi Miklós dr. Csillag Ferenc Csilléry Béla dr. Csóka Lajos Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dorner Gyula Dörfler Lajos Eckhardt Tibor Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fábián Béla dr. Fejérváry Sándor dr. Fischer Márton Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Frühwirth Mátyás Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gaylhoffer István Gál Benő Gál Jenő dr. Glück Frigyes Gonda Béla dr. Grindl Károly Gyulai János Gyürey Rudolf Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Manó Halász Pál dr. Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hochenburger Antal Hódossy Gedeon dr. Hoffmann Mihály Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Károly Horváth Pál Hufnagl Imre Hunkár Géza Illés István Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József dr. Kakujay Károly Karafiáth Jenő dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Kállay Tamás Kerekes Ödön dr. Kertész Miklós Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kollmann Dezső dr. Klár Zoltán dr. Kleiner Artúr dr. Knurr Pálné özv. Kocsán Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom