Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1926

Név- és tárgymutató

IV Belügyminiszteri rendeletek: — kijelölőválasztmány elnökének pótlá­sáról 943 — státusrendeletről 791 — üzemgazdasági bizottság felállításáról 747 Belvárosi Színház Körbe-Körbe cimü darab­jának betiltása . . . . 314, 475 Bene István kegydíja 157 Benedek János halála . 161, 263, 630 — Szabolcs dr. megválasztása . .1163 Benedikty Dezső dr. orvosi oklevele . 1091 Benkő Emil dr. orvosi oklevele . . 369 Benkő- és Fűrész-utcai vizcsőfektetés . 1366 Berezel Jenő dr. tanácsnokká választása 973 — ásványvizüzemek karteljéről 920 Bereczk Kornél alapítványi oklevele 83, 450 Berend Imre dr. orvosi oklevele . . 1091 Beretzky Zoltán hadiévek beszámítása 69 Berger Erzsébet dr. orvosi oklevele 629 — Oszkárné kegydíja . . .1147 Berlini-téri főnyomócső meghosszabbítása 606 Bernolák Elza végkielégítése . . .173 Bernthaller Á. Gusztáv kimentése a köz­gyűlésből 89, 132 — halála 343 Bertram Sándor fizetési besorozása .510, 1206 Beruházóprogramm megállapítása . 405 — végrehajtására kiküldött bizottságba a kormány részéről tagok delegálása 950 Besnyő Katalin dr. orvosi oklevele . . 369 Betegápolási és az állami gyermekvédelem költségei ügyében hozott B. M. rende­letre a közigazgatási bírósághoz elő­terjesztett panaszra ítélet . . . 982 Betegápolási adó kivetése és behajtása ellen interpelláció . 243, 398 Betegh János dr. orvosi oklevele . .1091 Bethlen István gróf elleni genfi merénylet 597 Bécsi-úti közlekedés rendezése . .104 Békésmegyei árvízkárosultak megsegítése 5, 362 Béla Henrik kézizálogüzlet nyitási kérelme 46 Bély Mihály életjáradéka . .462 Bélyegjövedelmek feltüntetése a költség­vetésben 665 Bérautófuvarosok sérelmeiről interpelláció 928 Bérbeadott üres fővárosi telkek felépít­ményéről 665 Bérczy Endre dr. nyugdíjazása . . 1367 Bérházak kapucsengőinek helyrehozása . 122 Bérkocsikról szóló szabályrendelet módo­sítása 402 Bibithi Horváth János üzemek részesedé­séről 665 — vásárpénztárba való bekapcsolódásról 665 Bihari László dr. orvosi oklevele .1091 — Mór halála 7 Bihói Lajos dr. megválasztása . . .1163 Biró Dezső fogyasztási adók részbeni el­törléséről 665 — háztartási alkalmazottak után adó kivetéséről 665 — rendreutasítása a közgyűlésen . 119 Biró István kegydija .... 525, 1005 — dr. orvosi oklevele . . . . 51 — Károly dr. orvosi oklevele . 502 — Samu kegydíja 842 — Sándor dr. orvosi oklevele . . 294 Bíróválasztás, lásd: Tisztújítás. Bittér Illés szabadsága . 662, 654 Bittner János sertésvásár kiépítéséről 665 Biztosítás munkahiány esetére . . .1126 Blaha Lujza halála, emlékezete és szobor létesítése 6, 860 Blaskó Artúr BSzKRT. szerződésének jóvá­hagyása 112 — kimentése a közgyűlésből . . . 487 Blau Imre dr. orvosi oklevele . . . 1319 Blázy Tibor dr. orvosi oklevele . 1091 BIechner Barnabás dr. orvosi oklevele . 1091 Blieszner Ágoston szabadsága . . . 654 Blum Bella dr. orvosi okleve'e . 787 Bocskay Károly szolgálati idő beszámítása 511, 1207 Bódy László dr. megválasztása . . 1163 Boér Kálmán dr. orvosi oklevele . . 452 Bohn József kényszerkölcsönről . 110, 395 — pékellenörző bizottságokról . 109, 400 — szabadsága 342 Boltreisz Ferenc dr. orvosi oklevele . 218 Bontilovich Olga gyógyszer árnyitási kérelme . . 545, 564, 10b9, 1080 Borbély Ferenc dr. orvosi oklevele . . 787 — Sándor kegydíja .... 908, 1022 Borbélyok ipartestületének alapszabálya . 446 Borfogyasztási adóról interpelláció .121, 396 Borkrizisről interpelláció .... 398 Bornemissza-utcában vízcsőfektetés . 876, 1205 Boros Pál dr. megválasztása . . .1163 Borvendég Ferenc tanácsnokká választása 973 — Steinherz Simonnak a közüzemi mun­kások bérrendezéséről . . . 543 — Zimmermann Dezsőnek a gázgyári szén árusítása ügyében . . . 542 Bosányi Andor dr. orvosi oklevele . . 1319 Bozóky Ádám dr. dunai áradások elleni védekezésről 925 — kimentése a közgyűlésből . . .342 — Magyar Turista Egylet segélyének felemelése 665 Böszörményi-úton vízcsőfektetés . .1349 Braun József dr. orvosi oklevele . . 1U91 Brauer Ferencné kegy dija . . . 231, 365 Brenner Károlv dr. megválasztása . . Ii63 Bresztovszky Ede kilakoitatások megszün­tetéséről 1094 Brodesser János halála .... 343 Bródy Adél gyermekkórház segélye . . 678 Bródy Ernő dr. építőmunka megindításáról 469 — kötött lakásbérek fentaitásaról . . 86 — lakásügyi bizottság munkaprogramm­járól 665 — magánépitkezés támogatása és a lakás­építés pénzügyi megoldásáról . . 219 — novemberi lakbérek felemelése ellen 967 Bródy József dr. halála . . .432 Brunecker Lajos szerpentin-útak építéséről 665 Bucsánszky Bertalan megválasztása . 1163 Budafoki kiállítási célra terület vásárlás . 586 úti kislakásos telep villanyvilágítása 865, 1176 Budai ág. ev. egyház segélye 198, 339, 624, 667, 737, 1208 — Dalárda segélye . . . .10, 697 — görögkeleti szerb egyház segélye 666, 742, 1226 — izr. hitköz-ég segélye . 666, 747, 1241 — Kapucinusrend segélye . . 752, 1228 — Margit Mária-gyermekotthon segélye 693, 772 — Színkör műsorának összeállításáról . 518 — Tanítótestület segélye .... 667 — Tornaegylet kihelyezéséről interpelláció 242

Next

/
Oldalképek
Tartalom