Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1926

15. 1926. december 30. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

1926. december 30-iki közgyűlés. II JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök, később felváltva dr. Sipőcz Jenő polgármester és dr. Buzáth János alpolgármester elnöklése mellett: dr. Csupor József, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Liber Endre, Borvendég Ferenc és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, dr. Szalay Sándor, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Rajháty Ferenc és Halász Elemér kerületi elüljárók, dr. Ágoston- Géza árvaszéki elnök, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos helyett dr. Demkó Béla tiszti főorvoshelyettes, Sebő Béla főszámvevő, dr. Illyefalvy I. Lajos statisztikai hivatali igazgató, dr. Gárdonyi Albert fő­levéltárnok, továbbá: Ambruss Gyula dr. E. Andrássy Béla Andréka Károly Anka János Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárczy István dr. Bárdos Ferenc Bechtler Péter Becsey Antal Bednárz Róbert Bedő Mór dr. Belatiny Artúr Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bibithi Horváth János Bieber József dr. Biró Dezső Bittér Illés Bittner János Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József Czabalay Kálmán dr. K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Cseh Jenő dr. Csécsi Miklós dr. Csillag Ferenc Csilléry András dr. Dalmady Ödön Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Draskóczy M. László Dorner Gyula Eckhardt Tibor Ehrlich G. Gusztáv Elek Hugó dr. Erdőssy Antal Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas József dr. Farkas István Farkas Zoltán dr. Fejérváry Sándor dr. Feleky Géza dr. Fischer Márton Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gál Benő Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. Glück Frigyes Gonda Béla dr. Grindl Károly Grosch Károly dr. Gschwindt Ernő Györki Imre dr. Gyulai János Gyürey Rudolf Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Manó Halász Páldr. Halter Károly Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hochenburger Antal Hoffmann Mihály Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horovitz Gábor Horváth Pál Hufnagl Imre Hunkár Géza Illés István' Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József dr. Kakujay Károly Karafiáth Jenő dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Katona Sámuel Keönch Boldizsár dr. Kerekes Ödön dr. Kertész K. Róbert Kertész Miklós Kéthly Anna Kirchner Béláné

Next

/
Oldalképek
Tartalom