Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

2. 1925. június 26. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 1173 - 1174

1925. június 26-iki alakuló közgyűlés. 1174. szám. 5. a pénzügyi bizottság 40 tagsági helyére. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Bárczy István dr. Becsey Antal Bedő Mór dr. Bittner János Blaskó Artúr Bódy Tivadar dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Buday Dezső Büchler József Déri Ferenc dr. Eckhardt Tibor Ehrlich G. Gusztáv Erdőssy Antal Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Fehérváry Sándor dr. Friedrich István Gaár Vilmos dr. Glücksthal Samu dr. Harrer Ferenc dr. Havass Rezső dr. Joanovich Pál dr. Karch Kristóf Kis Jenő dr. Kozma Jenő dr. Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Nagy Vince dr. Perczel Béla Peyer Károly Platthy György dr. Scheuer Róbert Szabó József Szőke Gyula dr. Vázsonyi Vilmos dr. Wolff Károly dr. 6. a Fővárosi Számvevőség és Központi Pénztár működésére felügyelő bizottság 8 tagsági helyére: Brunecker Lajos Gamauf Géza Grindl Károly Hayde Gyula dr. Karch Kristóf Pakányi Ferenc Vitéz Aladár Vitéz András József 7. ű közoktatási bizottság 40 tagsági helyére: Bánóczi László dr. Bednárz Róbert Bittér Illés Bresztovszky Ede Buday Dezső Csilléry András dr. Csóka Lajos Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Hermann Miksa Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Kéthly Anna Kirchner Béláné Kocsán Károly Kontra Aladár Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lázár Miklós Pakots József Péter József Pintér Jenő dr. Raffay Sándor dr. Révész Mihály dr. Siegescu József dr. Stern Szerén Schubert Sándor Szepessy Albert Szilágyi Lajos dr. Tabódy Tibor Ugrón Gábor dr. Valnicsek Béla dr. Weiler Ernő dr. Wildner Ödön dr. Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zelliger Vilmos dr. 5. a közélelmezési bizottság 40 tagsági helyére: Angyalfi Sándor Baycr Antal Benzsay Károly Bieber József dr. Bittner János Bozóky Ádám dr. Brunecker Lajos Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Deutsch Mór Dirner Gusztávné dr. özv. Ereky Károly Fényes László Földváry Béla dr. Glücksthal Samu dr. Glück Frigyes Gschwindt Ernő Gyulay János Hoffmann Mihály Joanovich Pál dr. Knur Pálné Kovács Ernő dr. Lédermann Mór Máy Vilmos Pakányi Ferenc Pakots József Pálfy József PeidI Gyula Radocza János dr. Reisz Móric Révész Zsigmond Rosenák Miksa dr. Staub Elemér Schmidt Richárd Szabó József Szémann Mihály Usetty Béla dr. Vass Béla Zsombor Géza 9. a közegészségügyi és köztisztasági bizottság 40 tagsági helyére: Bayer Antal Berkes Jenő dr. Biró Dezső Csillag Ferenc Csilléry András dr. Deutsch Jenő Dörfler Lajos Draskóczy M. László Fábián Béla dr. Füzesséry Zoltán dr. Grosch Károly Hódossy Gedeon Horovitz Gábor Kerekes Ödön dr. Kéthly Anna Kirchner Béláné Klár Zoltán dr. Knur Pálné Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lissauer Emil Marinovich Jenő dr. Máy Vilmos

Next

/
Oldalképek
Tartalom