Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

2. 1925. június 26. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 1173 - 1174

1925. június 26-iki alakuló közgyűlés. 1174. szám. 441 8. a közélelmezési bizottság 40 tagsági helyére: Angyalfi Sándor . .212 Bayer Antal . . . .211 Benzsay Károly . .212 Biber József dr. . .211 Bittrjer János . . .211 Bozóky Ádám dr. . 212 Brunecker Lajos . .211 Darvas Gyula . . .212 Deák Lajos . . . .212 Deutsch Jenő . . .211 Deutsch Mór . . .211 Dirner G.-né dr. özv. 211 Ereky Károly . . .211 Fényes László . . .211 Földváry Béla dr. .212 Glücksthal Samu dr. 211 Glück Frigyes . . .211 Gschwindt Ernő . .211 Gyulay János . . . 212 Hoffmaiin Mihály .211 Joanovich Pál dr. .211 Knur Pálné . . . .211 Kovács Ernő dr. . .212 Lédermann Mór . .211 Máy Vilmos . . . .211 Pakányi Ferenc . .212 Pakots József . . .212 Pálfy József . . . .212 Peidl Gyula .... 210 Radocza János dr. . 211 Reisz Móric . . . .211 Révész Zsigmond .212 Rosenák Miksa dr. . 211 Staub Elemér . . .211 Schmidt Richárd . .211 Szabó József . . .212 Szémann Mihály . .211 Usetty Béla dr. . . 211 Vass Béla 212 Zsombor Géz* . . .212 9. a közegészségügyi és köztisztasági bizottság 40 tagsági helyére: Bayer Antal . . . .211 Berkes Jenő dr. . .212 Biró Dezső .... 212 Csillag Ferenc . . .212 Csilléry András dr. . 212 Deutsch Jenő . . .211 Dörfler Lajos . . .211 Draskóczy M. László 212 Fábián Béla dr. . .212 Füzesséry Zoltán dr. 212 Grosch Károly . . .211 Hódossy Gedeon . .212 Horovitz Gábor . .211 Kerekes Ödön dr. .212 Kéthly Anna . . .210 Kirchner Béláné . .211 Klár Zoltán dr. . . 210 Knur Pálné . . . .211 Kovács Ernő dr. . .212 Körmöczy Zoltán dr. 212 Krizs Árpád dr. . .211 Lissauer Emil . . .211 Marinovich Jenő dr. 211 Máy Vilmos . . . .211 Melha Armand dr. .211 Mihalovich Zsigmond 211 Müller Antal . . .211 MüllerKálmánbáródr.211 Nessi Gyula . . . .211 Posta Sándor dr. .212 Riesz József . . . .211 Rosenák Miksa dr. .211 Siegescu József dr. . 211 Székely János . . .212 Szigeti János . . .212 Takács István dr. .212 Tauffer Gábor dr. .211 Vladár Márton dr. .211 Weszelszky Gyula dr. 211 Wolff Károly dr. . .211 10. a jogügyi és katonaügyi bizottság 40 tagsági helyére : Ambruss Gyula dr. . 212 Baranski Gyula dr. . 210 Battenberg Lajos . .211 Bechtler Péter . . 211 Bieber József dr. . .211 Bozóky Ádám dr. .212 Csécsi Nagy Miklós dr. 212 Elek Hugó dr. . . .212 Farkas Zoltán dr. .212 Gál Jenő dr. ... 212 Gonda Béla dr. . .211 Halász Alfréd . . .212 Hegedűs József dr. . 212 Hochenburger Antal 211 Rásó Lajos dr. . . 212 Kabakovich József dr .211 Sávolt János . . 212 Keönch Boldizsár dr 212 Szakái Antal dr. . 212 Kis Jenő dr. . . 212 Szőke Gyula dr. . 212 Kollár Lajos . . . 212 Tabódy Tibor . . 212 212 Usetty Béla dr. . 211 Körmendi Gyula dr. 212 Vámbéry Rusztem dr 212 Lázár Ferenc dr. . 212 Várkonyi Kálmán dr. 212 Liszka Árpád dr. . . 212 Verebély Jenő dr. . 212 Marinovich Jenő dr. 211 Viczián István dr. . 212 Miklós Ferenc dr. . 212 Vörös János dr. . 212 Papp József dr. . . 212 Vörösváry Miklós dr 212 Payr Vilmos . . . . 211 Wenczel Árpád dr. . 211 Polónyi Dezső dr. . 212 11. a közrendészeti bizottság 20 tagsági helyére: Andréka Károly . .211 AuerPáldr 211 Benzsay Károly . .211 Bernthaller A Gusztáv 211 Biró Dezső . . . .212 Cseh Jenő dr. . . .212 Deutsch Jenő . . .211 Fischer Márton . . .211 Füzesséry Zoltán dr. 212 Gál Jenő dr 212 Kállay Tamás . . .212 Keönch Boldizsár dr. 212 Marinovich Jenő dr. 211 Müller József Leó . .211 Rácz Vilmos dr. . . 212 Rónay Károly dr. . .212 Südy Aladár . . . .212 Szakái Antal dr. . .212 Vörösváry Miklós dr. 212 Usetty Béla dr. . . 211 12. a világítási üzemi bizottság 40 tagsági helyére: Bauknecht Tamás . 211 Becsey Antal . . .212 Bosnyák Izsó . . .212 Buday Dezső . . .211 Ereky Károly . . .212 Frühwirth Mátyás .211 Grindl Károly . . .211 Halász Manó . . .212 Havass Rezső dr. . . 1 Hermann Miksa . .211 Hufnagl Imre . . .211 Joanovich Pál . . .211

Next

/
Oldalképek
Tartalom