Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

1. 1925. június 17. ideiglenes alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 1069

1925. június 17-iki ideiglenes alakuló közgyűlés. 1069. szám. 415 !1069. Az elnök felhívja dr. Lobmayer Jenő tanácsnokot az 1924. évi XXVI. t.-c. alapján újjászervezett székesfővárosi törvényhatósági bizottság tagjairól és póttagjairól szóló névjegyzékek, valamint a kerületi választmányok névsorának a felolvasására. Dr. Lobmayer Jenő tanácsnok olvassa; A törvényhatósági bizottság elnöke az 1872. évi XXXVI. t.-c. 56. §-a alapján: dr. Ripka Ferenc kormánybiztos, h. főpolgármester, jegyzője: dr. Lobmayer Jenő tanácsnok. Választott törvényhatósági bizottsági tagok: I. választókerület a) rendes tagok: I dr. Zelliger Vilmos dr. Wolff Károly dr. Baranski Gyula Joanovich Pál Gamauf Géza Szigeti János dr. Szilágyi Lajos Lampel Vilmos Kéthly Anna Pakányi Ferenc dr. Kabakovics József Payr Vilmos dr. Bánóczi László Máté István b) póttagok: dr. Németh Béla Wünscher Frigyes Szombathy Kálmán Lász Károly . Laczkó Sándor Tomaschek Miklós Csapó Sámuel Rolla János II. választókerület a) rendes tagok: dr. Platthy György Becsey Antal , dr. Benárd Ágost Dinich Vidor Bittér Illés Fényes László Székely János dr. Rácz Vilmos dr. Kossalka János Tkalcsecz János b) póttagok: Draskóczy M. László dr. Sümeghi László Marz Károly Fóti Vilmos Szentgáli Antalné Reitzer Emil III. választókerület a) rendes tagok: dr. Benedek János Perczel Béla Katona Sámuel dr. Liptay Lajos Bechtler Péter Krizs Árpád Ziegler Géza . Südy Aladár Hochenburger Antal Kiss Menyhért b) póttagok: dr. Kleiner Artúr Stadler Nándor dr. Sebestyén Jenő Kloze Róbert Hubert Vilmos Gár Győző IV. választókerület a) rendes tagok: dr. Kozma Jenő dr. Ernszt Sándor Kollár Lajos Sármezey Endre dr. Bárczy István Csóka Lajos Hann Arnold dr. Bozóky Ádám Németh János dr. Divényi Károly dr. Harrer Ferenc Lackenbacher György Blaskó Artúr Gyulai János

Next

/
Oldalképek
Tartalom