Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

1.4 1923. január 24. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1 1923. január 24-iki közgyűlés. 59 V. JEGYZŐKÖNYV. NEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, közben Buzáth János dr. alpolgár­mester, elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Fock Ede, Csupor József dr. tanácsnokok, Berezel Jenő dr. tanácsnok h. Bucsánszky Bertalan főjegyző, Városv Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr., Bárdi István tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos-helyettes, Thirring Gusztáv dr. stat. hiv. igazgató; továbbá: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Baracs Marcell dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bársony Elemér Bednárz Róbert dr. Bedő Mór dr. Bieber Jenő Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czigány Sándor Csefkó István Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Éber Antal dr. Elek Mór dr. Ereky Károly Faludi István Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Galambos Mátyás Gallauner Károly Gál Jenő dr. Gáspár Fülöp Günther Béla Hajdú Marcell dr. Hann Arnold Heltai Béla Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János bibithi Horváth János dr. csepreghi Horváth Károly (IV.ker.) Iloyszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Karczag Vilmos Kazay László dr. Kirchner Béláné Kondor Ferenc dr. Kovács Andor Kovács Ernő dr. Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Kreisler Jenő Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Ijéder József Ede Lédermann Mór Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Liszka Árpád dr. Maródy József Mayer Ernő dr. Mettelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Nóvák István Oremusz Ödön Ortvay Rezső Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerrich Elemér Rosenák Miksa dr. Resch József Sajó Sándor Sándor Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom