Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

21. 1923. december 28. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

724 1923. december 28-iki közgyűlés. H. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgár­mester elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Buzáth János dr. alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede tanácsnok, Csupor József dr. tanácsnok h. Lindl Zsigmond tanácsjegyző, Berezel Jenő dr. tanácsnok, Bukovszky Viktor tanácsnok h. Tatár Béla dr. főjegyző, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre Lobmayer Jenő dr. tanácsnokok, Till Antal tanácsnok h. Gömöry Albert dr. főjegyző, Purebl Győző dr., Liber Endre, Schöberl Ferenc, Barczen Gyula tanácsnokok Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bonn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Frühwirth Mátyás Hayde Gyula dr. Haller 1. József dr. Hamar István Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnay Tivadar dr. Horváth János dr. csepregi Hutyra Ferenc dr. Hovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kirchner Béláné Kondor Ferenc dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Korányi Márton Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kronberg József Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Magyar Imre Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pékár Imre dr. Perczel Béla Perndl Flóris Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Reiner Ferenc Rerrich Elemér Rose Henrik dr. Ruszter Béla Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Seidl Aurél' Slachta Margit Sorg Antal Sóváry Emil Stadler Nándor Schmidkunz Lajos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szepesi Ágoston Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szmrecsányi György Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Totth Dezső dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Urbán János Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vida Istvánné Virágh Andor Vogel Gyula Wayand Miklós Weigand Mihály Wensky Nándor Wéber József Záborszky István dr. Zsolnay Imre dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom