Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

20.4 1923. december 19. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

646 1923. december 19-iki közgyűlés. V. JEGYZŐKÖNYV. NEGYEDIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Zilahi-Kiss Jenő dr. alpolgár­mester, elnök és végül ismét Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök elnöklése mellett: Folkushazy Lajos alpolgármester, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr. tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Lobmayer Jenő dr., PurebI Győző dr., Liber Endre, Schőberl Ferenc, Barczen Gyula tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, továbbá: Ambruss Gyula dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám'dr. Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czigány Sándor Csézli Lukács Csilléry András dr. Csóka Lajos Dániel István Deér Endre dr. Dirner Gusztávné Özv. Divényi Károly dr. Ernszt Sándor dr. Fekete László dr. Gyulay János Hikádé József Homonnai József Horváth János dr. csepregi Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kirchner Béláné Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kronberg József Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Magyar Imre Marz Károly Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller Antal Nagy Ferenc Nagy István Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvai Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Pászthy János Perczel Béla PerndI Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Rerrich Elemér Resch József Rose Henrik dr. Ruszter Béla Sagmtiller József Seidl Aurél Slachta Margit Sóváry Emil Stadler Nándor Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Székely János Szémann Mihály Szilágyi Károly Szontagh' Tamás dr. Szőke Gyula dr. Szölgyémy Ferenc Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermiii Ujváry Rezső Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vasek Ernő dr. Vida Istvánné Vogel Gyula Wensky Nándor Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zsolnay Károly dr. törvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom