Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

20.3 1923. december 15. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve

1923. december 15-iki közgyűlés. 643 IV. JEGYZŐKÖNYV. HARMADIK NAP. Jelen voltak: Sipőcz Jenő dr. h. főpolgármester, elnök, később Zilahi-Kiss Jenő dr.alpolgár­mester, elnök, majd Buzáth János dr. alpolgármester, elnök^és végül ismét dr. Sipőcz Jenő h. főpolgár­mester elnök elnöklése mellett: Folkusházy Lajos alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Városy Gyula dr., Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Édes Endre, Vájna Ede, Lobmayerjenő dr., Purebl Győző dr., Liber Endre, Schőberl Ferenc, Barczen Gyula tanácsnokok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos h. Csordás Elemér dr. tiszti főorvoshelyettes, Ács Ferenc főszámvevő, Gárdonyi Albert dr. főlevéltáros, továbbá: Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Bakody Aurél dr. Balázs Hugó Baranski Gyula dr. Bartha Albert Battlay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czigány Sándor Csézli Lukács Csilléry András dr. Dániel István Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ernszt Sándor dr. Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Frühwirth Mátyás Gyulay János Hayde Gyula Hamar István Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Homonnai József Horváth János dr. csepregi Horváth Károly Ilovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kirchner Béláné Kiss Ferenc dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Korányi Márton Kovács Gábor Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Kronberg József Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Magyar Imre Márz Károly Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc dr. Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Müller Kálmán báró dr. Nagy Ferenc Nagy István Oberschal Viktor dr. Ortvai Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Petrovich Elek Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Rácz Sándor Rerrich Elemér Resch József Rose Henrik dr. Rózsavölgyi Gyula Ruszter Béla Seidl Aurél Slachta Margit Sóváry Emil Stadler Nándor Szabó József Szakái Géza Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szepesi Ágoston Székely János

Next

/
Oldalképek
Tartalom